”Han var en hård mand den gamle”. Far-sønrelationen set over tre generationer.

Forfattere

  • Maruska la Cour Mosegaard

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v18i3.2257

Nøgleord:

Faderskab, autoritet, generationsforskelle, livsform

Resumé

Denne artikel udforsker faderlig autoritet som et historisk og sociokulturelt fænomen. Med udgangspunkt i interviews med fædre i tre generationer, analyserer jeg, hvordan mænd bruger deres egne fædre som både idealer og modbilleder i deres egen praksis som fædre. Autoritet både reproduceres og transformeres fra far til søn, og tre forskellige former for autoritet identificeres: “traditionel“, “karismarisk“ og “forhandlet“. Hvordan autoriteten praktiseres og legitimeres er et spørgsmål om generation, men afhænger også af den enkeltes mands sociokulturelle position. Med artiklen stiller jeg spørgsmålstegn ved billedet af nutidens fædre som “sekundære mødre“ og tabte sønner, der “betræder et land aldrig udforsket før“. I stedet argumenterer jeg for, at autoritet stadig er til stede i relationen mellem far og barn, men under nye præmisser og med nye udtryksformer. Jeg peger derved på, hvordan nutidens fædre, som generationerne af fædre før dem, identificerer sig selv med deres fædre som både positive og negative rollemodeller. ENGELSK ABSTRACT: Maruska la Cour Mosegaard: ’’He was a tuff old man”. The relation between father and son seen over three generations This article explores fatherly authority as a historical and sociocultural phenomenon. Taking interviews with fathers in three generations as my point of departure, I analyze how men use their own fathers as both ideals and counter-images when practizing fatherhood. Authority is both reproduced and transformed from father to son, and three different forms of authority is identified: “traditional“, “charismatic“, and “negotiated“ authority. How authority is practized and legitimized is a question of generation, but also depends on the sociocultural position of the individual man. In the article I question the picture of contemporary fathers as “secondary mothers“ and lost sons entering a “land of fatherhood never explored before“. Rather I claim that authority is still present in the relation between father and child, but on new premises and with different modes of expression. Also I call attention to how comtemporary fathers, like the generations of fathers before them, identify themselves with their fathers as both positive and negative rolemodels. Key words: Fatherhood, authority, generational differences, life forms.

Downloads

Publiceret

2007-09-02

Nummer

Sektion

Artikler