Partnervalgets grænse: dansk-pakistanske ægteskabsmigranter i Sverige.

Forfattere

  • Mikkel Rytter

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v18i3.2258

Nøgleord:

Familiesammenføring, ægtekabsmigranter, arrangerede ægteskaber, transnationale hverdagsliv, semi-legalitet

Resumé

I 2002 indførte Folketinget en række nye regler vedrørende muligheden for ægtefællesammenføring til Danmark. Siden dengang har mange danske statsborgere fået afslag på ægtefællesammenføring og er i stedet flyttet til Sverige, hvor de kan opnå sammenføring under de gældende regler for EU-borgere. Blandt pakistanske migranter i Danmark har et overvejende flertal i mange år giftet sig med ægtefæller fundet i Pakistan. Gruppen af dansk-pakistanere er således i høj grad berørt af de nye familiesammenføringsregler. Baseret på etnografisk materiale, indsamlet blandt den voksende gruppe ægteskabsmigranter i Sverige, diskuterer denne artikel, hvilke konsekvenser de aktuelle familiesammenføringsregler har fået for herboende pakistaneres ægteskabsmønstre og familieliv. Artiklens første del opridser en modsatrettet værdisætning af partnervalg, som unge dansk-pakistanere stilles overfor henholdsvis deres lokale og transnationale familie på den ene side og den danske nationalstat på den anden. Familien og nationalstaten opstiller to fundamentalt forskellige ægteskabspræferencer og tilbyder følgelig forskellige fremtider. Anden del af artiklen giver eksempler på nogle af de strategier, som ægte-skabsmigranter anvender til at håndtere et familie- og hverdagsliv udstrakt mellem Danmark og Sverige. ENGELSK ABSTRACT: Mikkel Rytter: The Limit of Spouse Selection: Danish-Pakistani Marriage-migrants in Sweden In 2002 the Danish Parliament introduced a new legislation in order to hamper the practice of family reunification from non-European countries. Since then hundreds of people have been denied reunification with their foreign spouses. As a solution Danish citizens move to Sweden where they are entitled to obtain family reunification as members of the European Union. Migrants from Pakistan have been particularly affected by the new law, since the majority used to find their spouses in Pakistan. Based on ethnographic material gathered among marriage-migrants in Sweden, this article discusses the consequences of the recent legislation for marriage patterns and family organisation among Pakistanis in Denmark. The first part outlines two conflicting marriage preferences that young Danish-Pakistanis are confronted with: on the one hand by their local and transnational family and on the other by the nation-state. The clash of marriage preferences constitutes a “vital conjuncture“ that offers the youngsters different life trajectories and horizons for the future. The second part of the article illustrates some of the strategies marriage-migrants use to handle transnational family- and everyday life stretched out between Denmark and Sweden. Key words: Family reunification, marriage-migrants, arranged marriages, transnational everyday life, semi-legality.

Downloads

Publiceret

2007-09-02

Nummer

Sektion

Artikler