Homoseksuelle foreldre – (u)vanlige familier? Ungdom, unge og voksnes oppveksterfaringer fra familier med homoseksuelle foreldre

Forfattere

  • Jorid Krane Hanssen

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v18i3.2259

Nøgleord:

Familie, relasjoner, oppvekst, homoseksuelle foreldre, foreldreskap

Resumé

Familier er konstruerte på svært mange ulike måter. Denne ulikheten og dette mangfoldet kan utrykkes som a bewildering variety of alternative lifestyles (Cheal 1999), hvilket indikerer behovet for å stille spørsmål om “familien“ virkelig eksisterer. Denne artikkelen er en del av et større studie som innebefatter intervjuer med 25 personer i alderen 15 til 45 år. Felles for disse er at de alle har vokst opp med homoseksuelle foreldre. Fokuset i denne artikkelen er hvilken betydning begrepet “familie“ har for dem; hvordan de definerer familierela-sjoner og familiemedlemmer, hvordan de vurderer sine familier i forhold til hva samfunnet aksepterer/ikke-aksepterer, og hvilken betydning foreldreskapet har for dem. I artikkelens første del diskuteres familiebegrepet ut fra et perspektiv knyttet til forståelsen av mangfold og ulikhet, mens andre delen av artikkelen diskuterer informantenes refleksjoner hovedsakelig i lys av begrepene doing family og family relations. Hensikten med artikkelen er å gi et innblikk i hvilke erfaringer og refleksjoner ungdom, unge og voksne med homoseksuelle foreldre har gjort seg ved å vokse opp i disse tilsynelatende “uvanlige“ familiene. ENGELSK ABSTRACT: Jorid Krane Hanssen: Homosexual Parents – (Un)normal Families? Some Experiences from Growing up in Families with Homosexual Parents Families are constructed in many different ways. The diversity can be expressed as a bewildering variety of alternative lifestyles (Cheal 1999), and indicates the need for a discussion whether “the family“ really exists. The analysis re-ported on in this article is part of a larger study, based on in-depth interviews with 25 persons – aged 15 to 45 – who have grown up with homosexual parents. The focus in this particular article is on how “family“ is experienced and conceptualized among the interviewees. The article discusses how the interviewees construct their images of family, family-life and parenthood, and also how they reflect upon whether their families are accepted as “real“ families in the society. The first part of the article discusses the concept of family from a perspective of diversity, while the second part concentrates on the interviewees’ reflections in relation to two main themes in the analysis; “doing family“ and “family relations“. The aim of the article is to provide some insight into the life of families with same-sex parents, from the perspective of those who actually have grown up in these families. Key words: Family, relations, homosexual parents, parenthood, diversity.

Downloads

Publiceret

2007-09-02

Nummer

Sektion

Artikler