Hjemme i globaliseringen

Forfattere

  • Mette Mechlenborg

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v18i4.2302

Nøgleord:

Globalisering, hjem, hverdagsliv, mobilitet, teori

Resumé

I nærværende artikel er det min hensigt at sætte fokus på den aktuelle dyrkelse af hjemmet, som har pustet liv i en diskussion om hjemmets rolle i globaliseringsteorierne. I dag synes udfordringen ikke at forstå globaliseringen over for det forankrede hverdagsliv, men at forsøge at etablere en dialog mellem de to. Ved at sætte begrebet hjem centralt i forhold til teorier om mobilitet, modernisering og globalisering, vil denne artikel sætte fokus på kløften mellem stereotype opfattelser af globaliseringen og ind-groede myter om hjem og hverdagsliv. Teoretisk og metodisk er artiklen placeret i feltet mellem boligforskning, kulturstudier og globaliserings-forskningen. Med udgangspunkt i Marshall Bermans modernitetsopfattelse og Mieke Bals tværkulturelle teori om "rejsende koncepter" gennemgås en række kanoniserede ideer om hjem og globalisering, idet hensigten er at åbne op for en mere nuanceret, tidssvarende definition af det globaliserede hjem. Af referencer kan nævnes Zygmunt Bauman, David Morley, John Tomlinson og Agnes Heller. ENGELSK ABSTRACT: Mette Mechlenborg: At Home in Globalisation? The recent renaissance of home in culture and media has reactivated a discussion about the role of anchor in the theories of globalisation. It has also revived the discussion of the consequences of globalisation in everyday life. Today the challenge is not so much to understand the difference between a homebound life and globalisation, but to establish a dialogue between the two. By trying to place home in the center of theories on mobility, modernity and globalisation, this article focuses on the gap between traditional understandings of globalisation and myths of everyday life and home. Theoretically and methodically this article lies in the field between housing research, cultural studies and theories of globalisation. It is embedded in the writings of Marshall Berman and in Mieke Bal’s theory of “travelling concepts“, developed for interdisciplinary studies, but goes through a range of canonised publications and writings dealing with the gap between home and globalisation as it tries to open up for a more up to date and post modern definition of the globalised home. Key words: Globalisation, home, everyday life, mobility, theory.

Downloads

Publiceret

2007-11-03