Skilsmisse og bolig - hvor flytter hjemfølelsen hen?

Forfattere

  • Kirsten Gram-Hanssen
  • Claus Bech-Danielsen

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v18i4.2303

Nøgleord:

Bolig, hjem, skilsmisse, familie, kvalitative interview

Resumé

Bolig, familieliv og hjemfølelse er historisk og kulturelt tæt knyttet sammen. I denne artikel er vi derfor interesseret i, hvad der sker med forholdet til boligen og med hjemfølelsen, når familien går i opløsning, og en eller begge parter flytter i forbindelse med en skilsmisse. Artiklen rummer dels en teoretisk introduktion til den internationale teori vedrørende bolig og hjemfølelse, dels en analyse af kvalitative interview med fraskilte om deres praktiske og følelsesmæssige forhold til deres bolig og hjem før og efter skilsmissen. Analysen peger på, at de følelsesmæssige bånd til en familiebolig kan forsvinde i dét øjeblik, beslutningen om en skilsmisse er truffet. Det praktiske arbejde med at etablere og indrette et nyt hjem kan blive en vigtig måde at søge ny identitet som enlig, og problemer med at finde et sted at bo, og deraf følgende midlertidige boliger, kan derfor gøre livet efter skilsmissen ekstra svært. Undersøgelsen peger endvidere på, at til trods for at mange fraskilte oplever det positivt at bo alene i en periode, så lever drømmen om kernefamilie og familiebolig videre. De fleste interviewpersoner giver således udtryk for, at de forestiller sig, at de på et tidspunkt etablerer en ny familiebolig med en ny partner. ENGELSK ABSTRACT: Kirsten Gram-Hanssen & Claus Bech-Danielsen: Divorce and Housing: Where does the Feeling of Being Home Move? House and home are historically and culturally closely connected to family life. In this article we investigate the ways in which the housing situation and the feeling of home are affected by divorce – when some or all members of the family move out of the matrimonial house. The article is based on an international literature review on the meaning of housing and home and on qualitative interviews of four men and five women in Denmark who were interviewed about their experiences with housing and home while being divorced. The article points out that emotional relations to the matrimonial house may disappear at the very moment the decision is made to divorce. It also points out that the practical work of creating a new home can play an important role in the process finding a new identity as a single parent. Many people find that life after being divorced is very difficult, when problems in finding a new house result in a number of temporary housing situations. Finally it is stressed that, even though many divorcees have positive experiences living alone, they never give up the dream of the nuclear family. Most of the interviewees picture themselves living in a new matrimonial house with a future partner. Key words: Housing, home, divorce, family, qualitative interviews.

Downloads

Publiceret

2007-11-03