Ved vejen – i komplekset. Om det globale, det lokale og det materielle

Forfattere

  • Kirsten Marie Raahauge

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v18i4.2304

Nøgleord:

Bolig, antropologi, materialitet, virtualitet, rum, fællesskab

Resumé

Under et antropologisk feltarbejde i to danske boligkvarterer med fokus på materialitet, spatialitet og virtualitet blev et andet tema uomgængeligt: naboer. De to kvarterer befinder sig i to forskellige danske provinsbyer, hvor de omtales som velhaverkvarterer. Inden for de sidste ti år er beboerne blevet stadigt mere sociale, naboer er blevet til venner og naboskab til fællesskab; i nogle sammenhænge kan kvartererne betragtes som usynligt gatede communities. Samtidig er der sket væsentlige ændringer, hvad angår materialitet. Åbenhed og transparens er blevet en vigtig kvalitet ved husene: der er tendens til større vinduer, færre vægge og større rum, som er både poly-funktionelle og poly-sociale. Desuden har virtuelle strømme en stor betydning i hverdagen, gennem computer, tv og telefon. Artiklen undersøger relationer mellem materialitet og sociale relationer og argumenterer for, at de to er forbundne. Desuden diskuterer artiklen, hvorvidt tendensen til usynligt gatede communities er en følge af globale strømme eller et bolværk imod dem og konkluderer, at fænomenet er et resultat af begge processer. ENGELSK ABSTRACT: Kirsten Marie Raahauge: At the Street – in the Complex. About the Global, the Local and the Material While conducting anthropological fieldwork in two neighbourhoods about materiality, spatiality and virtual space, another important topic surfaced: the importance of neighbours. Both neighbourhoods are well off; they are located in two different Danish provincial towns. Within the last 10 years the people living here have become sociable, neighbours have become friends, and neighbourhoods have become communities, invisibly gated communities. Simultaneously openness and transparency have become important themes concerning the house; there is a tendency towards large windows, few inner walls, and large rooms, which are both poly-functional and poly-social. Furthermore the openness of the house is related to virtual flows from computers, telephones, and televisions. This article explores some of the relationships between materiality and social relations arguing that the two are interconnected. The article also discusses the extent to which the tendency towards invisibly gated communities is part of flows of globalisation or rather is a safeguard against them, arguing that the phenomenon can be seen as a result of both of the processes. Key words: Housing, anthropology, materiality, virtuality, space, community.

Downloads

Publiceret

2007-11-03