Fattigdom, social eksklusion og boligforhold

Forfattere

  • Jytte Kristensen
  • Jørgen Elm Larsen

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v18i4.2305

Nøgleord:

Boligforhold, fattigdom, social eksklusion, helbredsforhold, ulighed

Resumé

Formålet med artiklen er primært at belyse, hvordan boligforholdene for fattige og socialt ekskluderede i Danmark har udviklet sig i perioden fra 1976 til 2000. Artiklen viser, at boligforholdene udgør en helt afgørende markør på socioøkonomiske uligheder i det danske samfund. Dem, der er fattige, socialt ekskluderede og som har et dårligt helbred, har langt ringere boligforhold end andre, og der er en klar intersektionalitet mellem forskellige, sårbare socioøkonomiske positioner. Artiklen viser endvidere, at der er en klar skillelinje mellem ejere og lejere i forhold til disse sårbare socioøkonomiske positioner. Lejere har for det første ringere boligforhold end ejere, og for det andet er de økonomiske uligheder mellem ejere og lejere øget markant inden for de seneste år på grund af stigende uligheder i indkomster og formuer. Artiklen giver således som noget nyt i dansk socialforskning et samlet overblik over økonomiske, sociale og boligstandardmæssige uligheder mellem dels ejere og lejere og dels mellem fattige og socialt ekskluderede og resten af befolkningen. ENGELSK ABSTRACT: Jytte Kristensen & Jørgen Elm Larsen: Poverty, Social Exclusion and Housing Conditions The purpose of this article is to examine how housing conditions for poor and socially excluded people in Denmark have developed between 1976 and 2000. The article shows that housing conditions are a decisive marker of socio-economic inequalities in Danish society. People who are poor, socially excluded, and have poor health have poorer housing conditions than others. There is a clear intersectionality between the different vulnerable socio-economic positions. The analysis indicates that there is an unmistakable dividing line between owners and tenants as regards these vulnerable socio-economic positions. Firstly tenants have poorer housing conditions than owners, and secondly the economic inequalities between owners and tenants have increased in recent years primarily due to increasing inequalities in income and wealth. The article contributes to existing scientific knowledge about housing and inequality by drawing together both existing and new evidence about the economic, social and housing inequalities between owners and tenants and between poor and social excluded people and the rest of the population. Key words: Housing conditions, poverty, social exclusion, health conditions, inequality.

Downloads

Publiceret

2007-11-03