Rekommodifieringen av taxibranschen - förändring av ekonomiska förhållanden och etnisk sammansättning

  • Susanne Urban
  • Zoran Slavnic
Keywords: Taxibranschen, etnisk segmentering, rekommodifiering, avreglering, arbetets etniska delning, informell ekonomi

Abstract

I denna artikel analyseras de socio-ekonomiska konsekvenserna av den hastigt avreglerade taxibranschen. Det har blivit vanligare för utrikes födda att arbeta i taxibranschen, men de har inte blivit integrerade på samma villkor som de infödda kollegerna. Trots att de utrikes födda är högre utbildade, har de lägre inkomst från taxibranschen än de infödda. Resultaten visar hur en bransch med försämrade arbetsvillkor kan erbjuda relativt attraktiva arbetsmöjligheter för utrikes födda, samtidigt som det resulterar i en oavsiktlig bieffekt, nämligen att utrikes födda påverkas hårdast av de rekommodifierande processerna i relationerna mellan arbetsmarknad och socialpolitik. ENGELSK ABSTRACT: Susanne Urban & Zoran Slavnic: Recommodification of the Taxi Sector: Changing of Economic Relations and Ethnic Composition This article addresses the socio-economic consequences of the rapid deregulation of the Swedish taxi sector. Foreign-born residents have become more involved in the taxi business, but they have not been integrated in the sector under the same conditions as their Swedish-born fellow workers. Although higher educated, they have lower incomes from the taxi sector than their Swedish-born colleagues. Our findings show how a sector with increasingly poorer working conditions appears to be an attractive employment opportunity for foreign-born citizens. However, at the same time, there is an unintended side-effect, in that the foreign born workers are severely affected by the recommodification processes in the relations between labour market and social policy. Key words: Taxi sector, ethnic segmentation, re-commodifi-cation, deregulation, ethnic divison of labor, informal economy.
Published
2008-02-08
Section
Artikler