Livsformer i Danmark: Udbredelse og udviklingstendenser 1981-2005

  • Anders Holm
  • Mads Meier Jæger
Keywords: livsformer, arbejdsværdier, latentklasseanalyse

Abstract

I denne artikel undersøger vi en række forhold omkring Thomas Højrups livsformsanalyse. For det første undersøger vi, om livsformerne kan spores empirisk i den danske befolkning. For det andet undersøger vi forandringer i livsformernes kvantitative udbredelse i Danmark i perioden 1981-2005. For det tredje efterprøver vi Højrups hypotese om livsformscentrisme, som tilsiger, at individer er bærere af én og ikke flere livsformer. Vores empiriske analyse viser følgende: (1) vi kan identificere en lønarbejder- og karriereorientering i den danske befolkning, (2) lønarbejderorienteringen er blevet mindre udbredt i perioden 1981-2005 og karriereorienteringen er blevet mere udbredt, (3) der er kun sket små forandringer i livsformsorienteringer inden for forskellige beskæftigelsesgrupper på arbejdsmarkedet og (4) individer kan godt på samme tid være bærere af både lønarbejder- og karriere-livsformen. ENGELSK ABSTRACT: Anders Holm & Mads Meier Jæger: Life Modes in Denmark: Extent and Development Tendencies 1981-2005 This paper analyzes several hypotheses in Thomas Højrup’s life mode analysis. First, we examine if the different life modes can be traced empirically in the Danish population. Second, we analyze trends in the quantitative size of the different life modes in the period 1981-2005. Third, we test Højrup’s claim that individuals can belong to only one life mode. We find the following empirical results: (1) we identify a wage-earner and career-oriented life mode; (2) the wage-earner life mode has become less prevalent in the period 1981-2005, while the career-oriented life mode has become more prevalent; (3) there have been only minor changes in life mode orientations within different occupational groupings over time; and (4) individuals can belong to both life mode orientations at the same time. Key words: Life mode analysis, work values, latent class analysis.
Published
2008-02-08
Section
Artikler