Miljøbevægelsens nye ånd

  • Henrik Jøker Bjerre
Keywords: Boltanski, kapitalisme, miljøbevægelse, dybdeøkologi, kritik, klimaforandringer

Abstract

Luc Boltanski og Ève Chiapello har i Kapitalismens nye ånd beskrevet transitionen fra det sene europæiske industrisamfunds “kapitalistiske ånd“ til den nye kapitalistiske ånd i den såkaldte netværksøkonomi. Denne artikel forsøger at spore en parallel udvikling inden for miljøbevægelsen: Hvor kapitalismen var udsat for radikal kritik fra miljøbevægelser af mange slags i 1960erne og de tidlige 1970ere, følger de fleste miljøbevægelser i dag netværkskapitalismens spilleregler. På den ene side har netværksøkonomien været i stand til at inkorporere mange af de kritiske punkter, som den tidlige miljøbevægelse fremførte, og på den anden side har miljøbevægelserne rettet ind efter de spilleregler som det parlamentariske demokrati og de frie markedskræfter giver. Spørgsmålet er imidlertid om miljøbevægelserne kan vedblive med at have denne interne position i forhold til netværksøkonomien, samtidig med at de nye krav honoreres som verdens miljø- og især klimamæssige tilstand frembyder. ENGELSK ABSTRACT: Henrik Jøker Bjerre: The New Spirit of Environmentalism In The New Spirit of Capitalism Luc Boltanski and Ève Chiapello describe the transition from the “spirit of capitalism“ in late European industrialized capitalism to the new spirit of capitalism in the so called network economy of the 1990s and onwards. This article seeks to track a parallel development within the environmental movement: Capitalism was subjected to radical critique from various environmental movements in the 1960s and early 1970s, but today most environmental movements play by the rules of network capitalism. On the one hand, the new spirit of capitalism has made it possible to incorporate many of the critical points which were articulated by the early environmental movement; on the other hand, environmental movements have moderated their critique and adjusted to the rules of the game in parliamentary democracy and free market economy. The question remains, however, whether the environmental movements can maintain this position with regard to network economy, whilst delivering on the new exigency of today’s environment, especially the challenges of global warming. Key words: Boltanski, capitalism, environmentalism, deep ecology, critique, climate changes.
Published
2008-04-21