Kapitalismens nye ånd og økonomiske hamskifte - Boltanski og Chiapello og tesen om den kognitive kapitalisme

  • Jens Erik Kristensen
Keywords: Kapitalismens nye ånd, kognitiv kapitalisme, vidensøkonomi, det immaterielle, udbytning, netværk

Abstract

Boltanski og Chiapellos må krediteres for at have rehabiliteret kapitalismekategorien og kapitalismekritikken i en sociologisk og postmarxistisk sammenhæng. Le Nouvel Esprit du capitalisme føjer sig imidlertid til andre forsøg på at forstå de aktuelle transformationer af økonomien og kapitalismen. Med deres fokus på kapitalismens nye ånd ser Boltanski og Chiapello delvist bort fra de økonomiske transformationer af kapitalismen som akkumulationsregime. Tesen er, at deres analyse derfor med held kan komplementeres med indsigterne fra et andet ambitiøst forsøg på at forstå den nye form for kapitalisme – nemlig teserne om den såkaldte kognitive kapitalisme. ENGELSK ABSTRACT: Jens Erik Kristensen: The New Spirit of Capitalism and the Shedding of the Economic Boltanski and Chiapello must be credited for rehabilitating the category of ca-pitalism and capitalism critique in a sociological and post-Marxist context. However Le nouvel ésprit du capitalisme follows other attempts to understand the current transformations of the economy and of capitalism itself. In their focus on the new spirit of capitalism Boltanski and Chiapello ignore in part the eco-nomic transformations of capitalism as a regime of accumulation. The thesis of this article, therefore, is that their analysis can be complemented with insights from another ambitious attempt to understand the new forms of capitalism – namely the theses on the so-called cognitive capitalism. Key words: New spirit of capitalism, cognitive capitalism, knowledge economy, the immaterial, exploitation, network.
Published
2008-04-21