Sociale inklusions- og eksklusionsprocesser blandt danske udstationerede

Forfattere

  • Jakob Lauring
  • Bjarke Nielsen

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v20i1.2950

Nøgleord:

Udstationering, kulturel tolerance, intern grænsedragning, ekstern grænsedragning, meningsstruktur, anerkendelsesprocesser

Resumé

Mange internationaliseringsteorier har beskrevet udstationering som et middel til udvikling af menneskelige kompetencer gennem mødet med individer, der har en anden kulturel baggrund. Sociologisk og antropologisk etnicitetsforskning viser dog, at mødet med det fremmede er en mere kompleks proces, end det ofte antages i teorier om udstationering og kulturmøde. Med inddragelse af disse teorier argumenterer vi for, at grænser mellem det, som opfattes som kendt, og det, som opfattes som fremmed, skabes og udvikles kontinuerligt i interaktionen mellem interne og eksterne gruppemedlemmer. Ved hjælp af empiriske eksempler – baseret på et feltarbejde blandt udstationerede – vil vi argumentere for, at sociale inklusions- og eksklusionsprocesser til dels influerer, hvordan der kommunikeres internt og eksternt, og til dels influerer, hvad der anerkendes, og hvad der ringeagtes i den selvforståelse, der produceres. ENGELSK ABSTRACT: Jakob Lauring & Bjarke Nielsen: Processes of Social Inclusion and Exclusion Among Danish Expatriates Recent theories about internationalization have argued that expatriation is a means to develop human competencies through the meeting of individuals with different backgrounds. However, current sociological and anthropological research demonstrates that meeting culturally different groups and individuals is a more complex process than often assumed in studies on expatriation and acculturation. Applying these sociological theories we argue that what is perceived as well known and what is perceived as strange can be developed through interaction between internal and external group members. We illustrate the dynamics of social inclusion and exclusion by drawing on an empirical field study carried out among Danish expatriates working abroad in a large Danish business. Key words: Expatriates, cultural tolerance, internal integration, structures of meaning, recognition processes.

Downloads

Publiceret

2009-02-12

Nummer

Sektion

Artikler