Forestillinger om Edward Said og Orientalism’s (ikke helt så) store indflydelse på studiet af Mellemøsten

  • Morten Valbjørn
Keywords: Edward W. Said, Orientalisme, Mellemøsten, mellemøststudier, videnssociologi, europæisk vs. amerikansk akademia

Abstract

Mens Saids Orientalism selv er en kritisk meta-studie af ”vestlige forestillinger om Orienten”, har denne artikel til formål at problematisere og nuancere en fremherskende forestilling vedrørende dette værks indflydelse på studiet af Mellemøsten, nemlig at det skulle være svært at overdrive indflydelsen fra Orientalism på Mellemøststudierne (MØS), som nærmest skulle være blevet transformeret af den said’ianske Orientalism-kritik. Artiklens overordnede argument om Edward W. Said og Orientalism’s ikke helt så store indflydelse på studiet af Mellemøsten udvikles i tre skridt, hvor det første har til formål at vise, hvordan det snarere er uden for studiet af Mellemøsten, at Saids indflydelse har været størst. Et af de akademiske felter, hvor Said nærmest har været ignoreret, er derimod orientalistikken, som ellers tildeles størstedelen af bogens opmærksomhed. Hvad MØS angår, er det ganske vist muligt at spore en påvirkning fra Orientalism. Den er imidlertid ikke blot mindre end ofte hævdet, men varierer også betragteligt i både karakter og omfang. Det andet skridt har derfor til formål at identificere karakteren af den said’ianske indflydelse, der viser sig at være ganske kompleks og tvetydig. Det kan således være relevant at sondre mellem indflydelsen fra den said’ianske kritik af MØS og fra kritikken af de said-ianske MØS. Endvidere varierer omfanget af denne indflydelse inden for forskellige dele af MØS. Det tredje skridt består derfor af en sammenligning af den said’ianske påvirkning blandt mellemøstforskere med forskellig disciplinær baggrund og inden for forskellige kultur-institutionelle kontekster. ENGELSK ABSTRACT: Morten Valbjørn: Conceptions about Edward Said and Orientalism’s (Less) Profound Impact on the Study of the Middle East While Edward Said’s Orientalism is a study of ”Western conceptions of the Orient”, the purpose of this article is to question one of the prevalent conceptions concerning Said’s influence on the study of the Middle East. This article examines the claim that it is hard to exaggerate the impact from Said on the field of Middle East Studies (MES), which is supposed to have been almost transformed by his Orientalism critique. The article concludes that this claim is much of an exaggeration itself. The impact of Orientalism appears more profound in academic fields which are not particularly concerned with the Middle East, and its influence within the study of the Middle East appears rather ambiguous. Thus, it is necessary not only to make a distinction between the impact of the Said’ian critique of MES and of the critique of the Said’ian MES, but also to distinguish between the uneven influence of Said among Middle East scholars with different disciplinary training and from different cultural-institutional contexts. Key words: Edward Said, Orientalism, Middle East, Middle East Studies, sociology of knowledge, European vs. American academia.
Published
2009-09-03