Transatlantiske kampe i Østeuropa om retlige og statslige modeller

  • Ole Hammerslev
Keywords: stat, juridisk profession, EU-udvidelse, retlig eksport, bureaukratisk felt

Abstract

Denne artikel undersøger den sociale genese af retlige assistanceprogrammer udviklet efter afslutningen på den Kolde Krig i USA og EU. Artiklen illustrerer, hvordan de retlige assistanceprogrammer i USA i høj grad blev udviklet på amerikanske erhvervsadvokaters private initiativ uden for staten, mens EU’s programmer blev skabt inden for det bureaukratiske felt. Forskellen i programmernes baggrund reflekteres på den måde de fungerer. De amerikanske jurister og institutioner eksporterede retlige modeller via ikke-statslige agenter og organisationer, hvor de europæiske agenter og institutioner eksporterede retlige modeller via statsinstitutioner og embedsmænd. Ved at fokusere på Bulgarien som retlig importør illustrerer artiklen således, hvordan amerikanske og europæiske aktører eksporterede forskellige former for stat via forskellige former for retlige programmer og retlig ekspertise. Gennem et retligt fokus giver artiklen et indblik i en transatlantisk kamp om indretninger af stat, ret og ekspertise. Søgeord: Stat, juridisk profession, EU-udvidelse, retlig eksport, bureaukratisk felt. ENGELSK ABSTRACT: Ole Hammerslev: Transatlantic Battles in Eastern Europe about State Models and Law This article examines the social genesis of legal assistance programs for Eastern Europe developed after the Cold War in the US and in the EU. The article argues that the legal assistance programs developed in the US were primarily created by American commercial lawyers, while the European programs were created within the bureaucratic field. This difference in the backgrounds of the programs is reflected in the way they function. The American lawyers and institutions exported legal models via non-state agents and organisations, whereas the European agents and institutions exported legal models via state institutions and officials. Focusing on Bulgaria as legal importer, the article exemplifies transatlantic hegemonic struggles about the organisation of the state, law and expertise. Key words: State, legal profession, EU enlargement, legal export.
Published
2009-12-23
Section
Artikler