Kan man interviewe sig til viden – om køn?

  • Lis Højgaard
Keywords: Kønsforskningsmetode, interviewmetodologi, dataproduktion, kønsteori, empirisk analyse

Abstract

Kønsstereotype forklaringer eller benægtelser af køns betydning blandt interviewede er fænomener, der ofte dukker op i empiriske kønsforskningsanalyser. Artiklen diskuterer, hvordan dataproduktionsprocessen kan kvalificeres, så den sikrer, at interviews giver så righoldigt et materiale, at det bliver muligt at hente indsigt i de processer, der forlener kategorien køn og institutionel og organisatorisk kønsdifferentiering med betydninger på en måde, der åbner for nye forståelser og ny indsigt. Der argumenteres for at betragte interviewsituationen som en vidensproducerende samarbejdsrelation, og der opstilles en række konkrete bud på fokuseringspunkter, analytiske værktøjer og knudepunkter i forskningsdesignet, som kan skabe et godt grundlag for en analytisk proces. Søgeord: Kønsforskningsmetode, interviewmetodologi, dataproduktion, kønsteori, empirisk analyse. ENGELSK ABSTRACT: Lis Højgaard: Can Interviews Produce Knowledge – about Gender? Gender stereotyping or denial of the significance of gender are phenomena that often surface in analysis of interviews about gender. This article discusses how the production of data can be carried out to obtain material sufficiently rich to access processes of gender production that may convey new understandings and new insights. The article argues that the interview should be viewed as a cooperative knowledge producing site. To this end, it suggests a number of focus points, analytical tools and advice on research design to facilitate the process. Key words: Methodology of gender research, gender theory and empirical analysis, interview methodology.
Published
2010-03-03
Section
Artikler