Overvågning som situeret praksis – et teoretisk bidrag til overvågningsforskningen

  • Christopher Gad
  • Peter Lauritsen
Keywords: Situeret viden, Big Brother, panoptikon, oligopticon, overvågning, fiskerikontrol

Abstract

To metaforer, Big Brother og panoptikon, dominerer diskussioner om overvågnings generelle karakteristika. På trods af forskelle bidrager de begge til at skabe en bekymret og kritisk indstilling til fænomenet og rummer derved nogle væsentlige analytiske begrænsninger. Med udgangspunkt i Donna Haraways begreb om ”situeret viden” og Bruno Latours begreb om ”oligoptikon” udvikler artiklen en alternativ forståelse, hvor overvågning ses som et situeret fænomen. Begrebet ”situeret overvågning” udvikles videre gennem et empirisk studie af overvågningspraksis på det danske fiskerikontrolskib Vestkysten. Det viser sig, at overvågning på Vestkysten ikke lader sig indfange med Big Brother og panoptikon som udgangspunkt. På Vestkysten handler overvågning også om omsorg, modstand, friktion og om en situation, hvor forholdet mellem overvåger og overvåget udviskes. Søgeord: Situeret viden, Big Brother, panoptikon, oligopticon, overvågning, fiskerikontrol. ENGELSK ABSTRACT: Christopher Gad and Peter Lauritsen: Surveillance as Situated Practice Two ideas dominate the debates about the general characteristics of surveillance: Big Brother and the panopticon. These ideas foster a critical stance towards surveillance and have important analytical limitations. This paper develops an alternative understanding of surveillance as a situated phenomenon. Drawing on the work of Donna Haraway and Bruno Latour the concept of “situated surveillance” is developed through a case study of surveillance activities onboard the Danish fisheries inspection vessel Vestkysten. The case study shows how surveillance in this context is different from what one would imagine if Big Brother or the panopticon was chosen as starting point for analysis. Surveillance onboard Vestkysten is about care, resistance and friction in a situation in which the distinction between the observer and the observed is blurred. Key words: Situated knowledge, Big Brother, panopticon, oligopticon, surveillance, fisheries inspection.
Published
2010-04-24
Section
Artikler