Kulturelle skel i Danmark

  • Annick Prieur
  • Lennart Rosenlund
Keywords: Kulturelle forbrug, Bourdieu, multipel korrespondanceanalyse, klasser, kulturel kapital

Abstract

I denne artikel analyseres sammenhængen mellem kulturelle præferencer og social baggrund ud fra et surveymateriale om kulturelle forbrug i Aalborg, der underlægges korrespondance- og klusteranalyser. Der træder tydelige mønstre frem i form af forskelle i præferencer, og disse forskelle kan knyttes til forskelle i kulturel og økonomisk kapital. Dog synes ikke en inddeling i tre hovedklasser efter mønster fra Bourdieus Distinction oplagt i disse danske data, hvor de mest kapitalstærke grupper heller ikke har en lige så markeret smag. Det er hverken luksus, klassisk dannelse eller avantgardisme, der særkender de mest kapitalstærke i Aalborg, men forskellene fra den mere folkelige smag er alligevel tydelige, hvorfor modsætninger mellem det abstrakte og det konkrete, mellem det sjældne og det almindelige, det kostbare og det billige, deltagelse eller ikke deltagelse mv. kan trækkes. Derigennem tegnes også et billede af forskelle både mellem forskellige kapitalstærke grupper og mellem forskellige mindre privilegerede grupper. Søgeord: Kulturelle forbrug, Bourdieu, multipel korrespondanceanalyse, klasser, kulturel kapital. ENGELSK ABSTRACT: Annick Prieur and Lennart Rosenlund: Cultural Differences in Denmark The aim of this article is to analyze the relationship between cultural preferences and social background on the basis of survey data about cultural consumption in the Danish city Aalborg. The data are subjected to multiple correspondence analysis and cluster analysis. Some clear patterns appear regarding preferential differences that may be related to differences in economic and cultural capital. A division, however, into three main classes, like Bourdieu did in Distinction, does not seem evident in these Danish data, in that the respondents who have the highest levels of capital do not have very distinctive tastes. They are not characterized by luxury, classical education or avant-gardism; but the differences from more popular tastes are still evident in distinctions between the abstract and the concrete, the rare and the common, the expensive and the cheap, participation and non-participation etc. Therefore it is possible to draw a picture of differences between privileged groups and less privileged groups. Key words: Cultural consumption, Bourdieu, multiple correspondence analysis, classes, cultural capital.
Published
2010-04-24
Section
Artikler