Digitale forbindelser og nye fornemmelser. Et etnografisk studie af Facebook

  • Nina Charlotte Schiøtz
  • Sophie Bo Schmidt
Keywords: Sociale netværkstjenester, ANT, sociologi, Facebook, digital etnografi

Abstract

Artiklen bygger på en undersøgelse af den sociale netværkstjeneste Facebook, som vi foretog i efteråret 2008 i forbindelse med specialeskrivning på Sociologisk Institut, KU. I nærværende artikel argumenterer vi først og fremmest for, at Aktør-Netværk-Teorien kan være et givtigt sted at starte, når vi skal forstå menneskets samspil med digitale teknologier, og vi vil fremlægge de metodiske udfordringer og muligheder, som et felt som Facebook byder på. Dernæst vil vi give en karakteristik af de nye tekno-sociale praksisser, som vi ser opstå med unges hverdagsbrug af Facebook og vise, hvordan disse praksisser betyder, at mennesker i stigende grad knyttes sammen via fornemmelsen for hinanden. Søgeord: Sociale netværkstjenester, ANT, sociologi, Facebook, digital etnografi. ENGELSK ABSTRACT: Nina Charlotte Schiøtz and Sophie Bo Schmidt: Digital Connections and New Awareness: An Ethnograhpic Study of Facebook This article explores the characteristics of the new kinds of social ties between people that are emerging with the use of Social Network Sites. The article builds on the results of an ethnographic study of young Danish Facebook users in late 2008. First we argue that Actor Network Theory is a useful strand of theory for studying technological phenomena. Then we describe two general techno-social practices that emerge from users’ engagement with Facebook. Finally, we argue that the substance of the social relations that emerges with the use of Social Network Sites is relations of awareness. This form of connectedness does not replace traditional social relations, but is rather a new dimension in the way people relate and make ties in society today. Key words: Social Network Sites, SNS, Facebook, ANT, sociology, digital ethnography.
Published
2010-09-28