Hverdagslivets nye medier

  • Rasmus Helles
Keywords: Interpersonel kommunikation, mobile medier, medieret kommunikation, hverdagsliv, livsførelse

Abstract

Artiklen diskuterer spørgsmålet om, hvilke konsekvenser det har for hverdagslivet, at de fleste danskere inden for de seneste 10-15 år har fået både mobiltelefon, SMS og e-mail, og er begyndt at bruge dem flittigt. Artiklen bestemmer de personlige medier teoretisk med udgangspunkt i de typer af kommunikation, de understøtter og introducerer livsførelsesbegrebet som hverdagssociologisk ramme for analysen af, hvordan de personlige mediers potentialer indlejres i forskellige typer af hverdagsliv. Artiklen eksemplificerer den teoretiske og analytiske tilgang med en række analyser fra en interviewundersøgelse. Fundene fra analysen understreger behovet for at se på de personlige medier som et samlet system af muligheder, der er tilgængeligt for den enkelte og demonstrerer, at folk med forskellig livsførelse tager de personlige mediers muligheder til sig på karakteristiske måder. Søgeord: Interpersonel kommunikation, mobile medier, medieret kommunikation, hverdagsliv, livsførelse. ENGELSK ABSTRACT: Rasmus Helles: The New Media of Everyday Life This article discusses the role of personal media in everyday life. During the last 10-15 years, a large proportion of the Danish population has adopted new media technologies for interpersonal communication: Mobile phones (including SMS), e-mail and a number of other new media. These are all personal, both in terms of the communication they facilitate and by the fact that they are individually owned and operated. This article defines personal media in terms of the communication they support, and introduces the concept of ”conduct of everyday life” as a sociological framework for the analysis of integration of these personal media in everyday life. The article exemplifies this theoretical and analytical approach with findings from an empirical analysis of the use of personal media in everyday life. These findings underline the need to take an integrative view of personal media, and demonstrate how people with different manners of everyday life appropriate personal media in different and characteristic ways. Key words: Interpersonal communication, mobile communication, mediated communication, the conduct of everyday life.
Published
2010-09-28