”Giv mig en økonom, og jeg skal rejse et marked?” Om fagøkonomiens performativitet og konstruktionen af et globalt marked for mikrofinans

Forfattere

  • Lasse Folke
  • Anders Sevelsted

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v21i4.3410

Nøgleord:

Performativitet, finansiel sociologi, Callon, Mackenzie, mikrofinans

Resumé

Denne artikel argumenter for, at Callon og MacKenzies teorier om økonomisk performativitet bidrager til at forstå dels centrale sociale dynamikker på markeder, som i stigende grad får en teknisk-videnskabelig karakter, og dels hvordan økonomer bidrager til at konstruere sådanne. Artiklen introducerer centrale begreber og påstande fra de to forfattere og tester disse i en analyse af, hvordan et globalt marked for mikrofinans er blevet skabt. Analysen viser, at selvom økonomer og økonomisk teori spillede en vigtig rolle i konstruktionen af dette marked, så forblev den performative funktion for den generelt accepterede teori om mikrofinans legitimerende og lingvistisk. Markedet var først og fremmest en politisk konstruktion, drevet af Verdensbanken i et forsøg på at skabe kommercielle mikrofinansinstitutioner. Alligevel fik dele af den neoklassiske teori om ”det effektive marked” dog en effektiv funktion i etableringen af markedet, dvs. greb ind i de selvsamme økonomiske processer, som teorien henviser til. Sidst i artiklen fremhæves og diskuteres en række svagheder ved Callon og MacKenzies performativitetsteorier. Søgeord: Performativitet, finansiel sociologi, Callon, Mackenzie, mikrofinans. ENGELSK ABSTRACT: Lasse Folke and Anders Sevelsted: ”Give Me an Economist and I’ll Raise a Market?” On Professional Economists’ Performativity and The Construction of a Global Market for Micro-Finance This paper argues that Callon and MacKenzie’s theories on the performativity of economics contribute to understanding important social dynamics of markets that are increasingly technical; it also contributes to understanding how economists are crucial in constructing them. The theories introduce the authors’ core concepts and claims. They then test these in an analysis of a global market for micro-fi nance. This analysis reveals that, despite the central role of economists in constructing the market, the performative function of the generally accepted theory of micro-fi nance remained merely legitimizing and linguistic. The market was mainly a political construction driven by the World Bank in order to promote commercial micro-fi nance institutions. In this process, however, the ”effi cient market hypothesis” from neoclassical economics was valuable. The article fi nally discusses a number of weaknesses in using the theory of performativity. Key words: Performativity, fi nancial sociology, Callon, Mackenzie, micro-finance.

Downloads

Publiceret

2010-12-22

Nummer

Sektion

Artikler