Genopdagelsen af gadens kultur – om Isaac Joseph og den pragmatiske vending i fransk bysociologi

Authors

  • Martin Severin Frandsen

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v22i1.3473

Keywords:

pragmatisk sociologi, offentlige byrum, byboernes kompetencer, Isaac Joseph, Erving Goffman, Luc Boltanski

Abstract

Denne artikel tager afsæt i den aktuelle sociologiske og offentlige diskussion om offentlige byrum og præsenterer nyere og i dansk sammenhæng stort set ukendte bidrag fra den strømning i fransk sociologi, der betegnes som ”den pragmatiske vending”. Artiklen har to hovedpointer. For det første at den pragmatiske bysociologi kan bidrage til denne diskussion ved at beskrive og fremhæve betydningen af de oftest upåagtede og dagligdags kompetencer, ved hjælp af hvilke byboere skaber sociale overenskomster og fredelig sameksistens på offentlige steder i socialt og kulturelt differentierede byer. For det andet at bysociologien ifølge de pragmatiske sociologer ikke kan standse ved analyser af segregation, ghettodannelser og lokale fællesskabers tilegnelser af territorier. ”At tænke byen” indebærer at bevæge sig videre til også at undersøge de byrumsmæssige design og trafikale forbindelser og passageveje, der skaber sammenhængen i det urbane væv og tillader byboeren at overvinde fremmedheden på et ikke fortroligt territorium. ENGELSK ABSTRACT: Martin Severin Frandsen: Rediscovering Urban Culture and Public Space: On Isaac Joseph and the Pragmatic Turn in French Urban Sociology This article analyses current sociological and public discussions concerning public urban spaces, and introduces new (and in a Danish context largely unknown) contributions from the movement in French sociology that has been labelled ”the pragmatic turn”. The article makes two main arguments. Firstly, the pragmatic urban sociology can contribute to these discussions by highlighting the importance of the often unnoticed and everyday civilities through which city-dwellers create social agreements and peaceful co-existence in public places in socially and culturally heterogeneous cities. Secondly, urban sociology cannot, according to the pragmatic sociologists, stop with inquiries into segregation, ghettos and local populations appropriations of territories. Imagining the city implies moving on to explore the designs of public spaces and public transit systems that create continuity and mobility in urban agglomerations and allow city-dwellers to overcome the strangeness of unfamiliar territories.

Downloads

Published

2011-03-29