Sociologisk refleksivitet og feltanalytisk anvendelse af etnografi – om Loïc Wacquants blik på urban marginalisering

Authors

  • Kristian Delica

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v22i1.3474

Keywords:

Loïc Wacquant, avanceret marginalisering, etnografi, Pierre Bourdieu, sociologisk refleksivitet

Abstract

Artiklen fremstiller og diskuterer Loïc Wacquants tese om avanceret marginalisering som samlebetegnelse for og særtræk ved kontemporære vestlige storbyer. Den viser, hvordan Wacquant praktiserer Pierre Bourdieus sociologiske refleksivitet (den epistemiske refleksivitet) med udgangspunkt i historisk funderede studier af udviklingen af henholdsvis den amerikanske ghettos (the black belt) og de parisiske forstæder (the red belt). Der argumenteres for det første for, at Wacquants bidrag til bysociologien netop kan ses som en videreførelse af principperne i Bourdieus refleksive sociologi. For det andet argumenteres for, at Wacquant anvender en særlig bourdieuinspireret, feltanalytisk udgave af etnografi. Dette foreslås både som præcisering af den måde Wacquant arbejder med etnografiske metoder på i studier af avanceret marginalisering og som del af et bredere urbansociologisk forskningsprogram, der ligeledes skitseres. Denne distinkte udgave af etnografisk arbejde diskuteres op mod andre positioner i det etnografiske felt, hvorved Wacquants bidrag hertil skrives frem. ENGELSK ABSTRACT: Kristian Delica: Sociological Reflexivity and a Field Analytical Practice of Ethnography – Loïc Wacquant’s Perspective on Urban Marginality This article discusses Loïc Wacquant’s thesis of advanced marginality, and shows how it contains both a general description of contemporary Western cities and crucial characteristics of these. Wacquant deploys Pierre Bourdieu’s sociological reflexivity – the so called epistemic reflexivity – in studying how the American ghetto (the black belt) and the French banliues (the red belt) developed historically. The article argues that Wacquant’s contributions to urban sociology can be seen as a continuation of the principles of Bourdieu’s reflexive sociology, and suggests that Wacquant deploys a field analytical usage of ethnography. This is analyzed as both an elucidation of the way Wacquant is working with ethnographic methods in studies of advanced marginalization, and as part of a broader urban sociological research program. Wacquant’s distinctive version of ethnographic work is contextualized in a discussion of other positions in the ethnographic field.

Downloads

Published

2011-03-29