Tør vi tro på bæredygtig mobilitet – Lefebvres mulige umuligheder

Authors

  • Malene Freudendal-Pedersen

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v22i1.3477

Keywords:

bæredygtighed, mobilitet, hverdagsliv, utopier

Abstract

Henri Lefebvre var optimist, han troede på det mulige. Denne optimisme og stærke tro på, at en anderledes verden er mulig, er af afgørende betydning, hvis vi skal i mødekomme de udfordringer, som klimaforandringerne skaber. Det senmoderne hverdagsliv betyder mange muligheder og aktiviteter, der skal overvejes og gennemføres. I håndteringen af dette hverdagsliv er det ofte bilen, der kommer til at fungere som det, der virkeliggør disse muligheder. Hvordan bilen som mobilitetsform har fået så stor en betydning, og hvordan vi eventuelt kan erstatte bilen med andre bæredygtige mobiliteter, diskuteres i denne artikel – inspireret af Lefebvres tro på de mulige umuligheder. Bæredygtig mobilitet bliver udråbt som vores mulige umulighed, hvis vi vil skabe sociale, økonomiske og miljømæssige bæredygtig byer. ENGELSK ABSTRACT: Malene Freudendal-Pedersen: Dare We Believe in Sustain-able Mobility – Lefebvre’s Possible Impossibilities Lefebvre was an optimist, he believed in the possible. This optimism and strong belief that a different world is possible is essential if we are to meet the challenges created by climate change. Late modern everyday life means that there are numerous opportunities and activities to be considered and implemented. In dealing with everyday life, the car is often the means that can actualize these opportunities. This article discusses how the car has become so important and how we might replace it with other sustainable mobilities. It is inspired by Le-febvre’s belief in possible impossibilities. Sustainable mobility is discussed as our possible impossibility in order to create social, economic and environmental sustainable cities.

Downloads

Published

2011-03-29