Kassen, kulturen og kontakterne: Økonomisk, kulturel og social kapital i to generationer

  • Kristian Bernt Karlson
  • Mads Meier Jæger
Keywords: Økonomisk kapital, kulturel kapital, social kapital, Bourdieu, social reproduktion, konfirmativ faktoranalyse.

Abstract

I denne artikel analyserer vi sammenhængen mellem økonomisk, kulturel og social kapital inden for og mellem to generationer af danskere født omkring 1930 og 1954. Vi analyserer data fra Ungdomsforløbsundersøgelsen og benytter konfirmativ faktoranalyse til at konstruere latente variable for de tre kapitalformer i begge generationer. Analysen viser, for det første, at der i begge generationer er en markant sammenhæng mellem respondenternes beholdning af økonomisk, kulturel og social kapital, og at dette mønster gælder for begge generationer. Med andre ord: Materielle og immaterielle ressourcer er stærkt sammenvævede i det danske samfund. For det andet viser analysen, at de relative beholdninger af de tre kapitalformer i høj grad ”nedarves” fra forældre til børn. Med andre ord: Der er en stærk social arv af både materielle og immaterielle ressourcer. Søgeord: Økonomisk kapital, kulturel kapital, social kapital, Bourdieu, social reproduktion, konfirmativ faktoranalyse. ENGELSK ABSTRACT: Kristian Bernt Karlson and Mads Meier Jæger: Coffers, Culture and Contacts: Economic, Cultural and Social Capital in Two Generations This paper analyzes the distribution of economic, cultural, and social capital within and between two generations of Danes born around 1930 and 1954. We analyze data from the Danish Longitudinal Survey of Youth and use confirmatory factor analysis to construct latent variables which capture the different types of capital in both generations. Our analysis shows that, first, within each generation there is a strong correlation between the different types of capital. This result indicates a close relationship between economic and non-economic resources in Denmark. Second, we find high intergenerational correlations between the amount of economic, cultural, and social capital possessed by parents and children. This result indicates a surprisingly high degree of intergenerational capital transmission. Key words: Economic capital, cultural capital, social capital, Bourdieu, social reproduction, confirmatory factor analysis.
Published
2011-11-02