Fallos og finanskrisen, eller, hvorfor Stein Bagger er en senkapitalistisk Urfader

Forfattere

  • Lasse Suonperä Liebst
  • Naja Buono Stamer

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v22i4.3921

Nøgleord:

Slavoj Žižek, dialektisk psykoanalyse, finanskrisen, ideologikritik, forbrugskapitalisme

Resumé

Med afsæt i Žižeks dialektiske psykoanalyse diskuterer artiklen, hvordan fyrede fag- og ufaglærte arbejdere ideologisk håndterer finanskrisens traumatiske rystelse af deres livssituation som forbrugere. Der peges på, hvordan arbejderne længes efter to potente Fædre, der begge inkarnerer et håb om, at der er en nydelsesmæssig vej ud af krisen: Således fantaserer arbejderne på overraskende vis dels om, at finansmanden Stein Bagger i kraft af sine finansielle perversioner har en særlig viden om, hvordan nydelsen i forbrugssamfundet igen bliver mulig. På afpolitiseret vis tilskrives Stein Bagger den handlekraft, som krisen har blotlagt, at de folkevalgte politikere mangler. I forlængelse af denne fantasmatiske afpolitisering peges der dels på, hvordan dele af arbejdernes ideologiske fantasmer balancerer på en ”proto-fascistisk æg” med forestillingen om en autoritær Fader-skikkelse, der på potent vis kan skære igennem demokratiets snakkerier og handlekraftigt forløse krisens nydelses-traume. Begge Fader-fantasmer – Stein Bagger og den proto-fascistiske Fader – kredser således ikke om, at denne eller hin syndebuk har taget nydelsen fra arbejderne, sådan som man kunne forvente erfaringen med Jødehadet efter børskrakket 1929 in mente. Modsat udtrykkes et fantasmatisk håb om, at Fader-skikkelserne har potensen til at give arbejderne nydelsen igen – og det uanfægtet af, om der må betales en politisk, demokratisk pris herfor. ENGELSK ABSTRACT: Lasse Suonperä Liebst and Naja Buono Stamer: Phallus and the Financial Crisis: Or, why Stein Bagger is a Primal Father of Late Capitalism Employing Žižek’s neo-Lacanian dialectical psychoanalysis, this article analyzes how unemployed, middle-aged, unskilled and skilled workers deal with the financial crisis as a traumatic shock to their life situation. The article concentrates on the workers’ perception of Stein Bagger, a major Danish swindler now behind bars. It points out that these workers are fantasizing, longing for two potent father figures who embody hope that there is a way out of the crisis and hence a path towards restoring enjoyment. Firstly, the article argues that these workers fantasize about how Bagger possesses specific knowledge about how enjoyment in consumer society becomes possible again – not despite of, but because of his financial perversions. Secondly, following this depoliticized fantasy, it is shown how parts of these workers’ fantasies balance on a ”proto-fascistic edge”. Paramount for the workers is the idea of an authoritarian father figure, who can cut through the political democratic ”chit-chatting” in a potent manner, and thereby forcefully resolve the current economic crisis. Thus, the workers’ ideological fantasies about Bagger do not cast him as a scapegoat, who has stolen enjoyment, something one might expect, drawing on the experience of the 1929 stock market crash and the subsequent hatred of the Jews. Instead, the workers express a hope that the father-figure will have the potency to restore enjoyment – and this remains the case even though there is a political democratic price to pay for it. Key words: Slavoj Žižek, dialectical psychoanalysis, the financial crisis, critique of ideology, consumer capitalism.

Downloads

Publiceret

2011-11-30

Nummer

Sektion

Artikler