Intersektionalitet som sociologisk begreb

Authors

  • Sune Qvotrup Jensen
  • Ann-Dorte Christensen

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v22i4.3922

Keywords:

intersektionalitet, kompleksitet, social differentiering, køn, klasse, etnicitet

Abstract

Intersektionalitetsbegrebet indebærer, at sociale differentieringsformer som køn, klasse, etnicitet og ”race” er gensidigt konstituerende både på et identitetsmæssigt og strukturelt niveau. Begrebet har haft stor gennemslagskraft og bidraget positivt til fornyelse af dansk og international kønsforskning. Da begrebet rummer potentialer til analyser af komplekse sociale differentieringer, er det imidlertid også relevant for en bredere sociologi. Nutidige højt differentierede samfund fordrer således begreber og metodologier, som er egnede til at gribe kompleksitet. Intersektionalitetstænkningen har teorihistoriske rødder i amerikansk sort standpunktsfeminisme. I Danmark blev begrebet først anvendt af poststrukturalistiske socialpsykologer, som gentænkte det og gjorde det velegnet til at analysere, hvordan komplekse identiteter skabes i hverdagslivet. Senere er begrebet blevet anvendt af kønsforskere med andre faglige og videnskabsteoretiske udgangspunkter. I artiklen fremhæves det, at intersektionalitetsbegrebet kan anvendes til at producere forskellige typer sociologisk viden. I den forbindelse præsenteres en typologi over forskellige tilgange til intersektionalitetsanalyser, som bruges som afsæt til at skitsere tre eksempler på analyser af social ulighed og eksklusion. ENGELSK ABSTRACT: Sune Qvotrup Jensen and Ann-Dorte Christensen: Inter-sectionality as a Sociological Concept Contemporary highly differentiated societies require concepts and methodologies which are suited for grasping complexity. Intersectionality is a fruitful approach to analyze this complexity because social forms of differentiation such as gender, class, ethnicity and “race” are understood as mutually co-constructing at the level of individual identities and at the level of social structures. Intersectionality is a travelling concept which is theoretically rooted in black American feminism. In Denmark, the concept was first used by post-structuralist social psychologists, who adapted it to analyzing how complex identities were created in everyday life. Later on the concept was later taken up by gender researchers within the social sciences. This article analyses how the concept of intersectionality can be used to produce different types of sociological knowledge. It introduces a typology of approaches to intersectionality analyses, which serves as the backdrop for three examples of analyses of social inequality and exclusion. Key words: Intersectionality, complexity, social differentiation, gender, class, ethnicity.

Downloads

Published

2011-11-30

Issue

Section

Artikler