Forskere – rekruttering, karriere og social baggrund

Forfattere

  • Heine Andersen

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v23i2.4091

Nøgleord:

forskere, social baggrund, mobilitet, karriere, CUDOS-normer

Resumé

Artiklen fokuserer på den meget store skævhed i bestanden af forskere, betinget af oprindelsesklasse. Hovedparten af denne skævhed opstår i uddannelses-forløbet, men skævheden forstærkes yderligere ved selektion til forskerkarriere. Det undersøges, om disse skævheder i forhold til social oprindelse fortsat gør sig gældende i forskningens konkurrencesystem, hvor inklusion og belønninger i henhold til officielle normer skulle være baseret på faglig meritering, jf. Mertons CUDOS-normsæt. Analysen viser stærk indikation på socialt betinget selvselektion ved selve indgangen til forskerkarriere med overvægt af ansøgere med baggrund i en kulturel overklasse. Derimod er økonomisk overklasse ikke overrepræsenteret. På efterfølgende selektionstrin finder vi ikke tilsvarende skævheder, et enkelt sted ligefrem modsat, at arbejderklassebaggrund giver bedre odds. En markant undtagelse udgør Ung Eliteforskerpris, hvor vi finder en stærk overrepræsentation af unge fra kulturel overklasse. Meritter ser samtidig ud til at have betydning på alle trin. Forskellige teser til forklaring heraf afprøves og diskuteres. ENGELSK ABSTRACT: Heine Andersen: Researchers – Recruitment, Career and Social Origins The focus in this article is the strong social class bias in the population of researchers in Denmark. Most of this bias arises in selection processes occurring during education, but the bias is further enhanced at the commencement of the researcher career. The article analyses the impact of social origins of this bias at different steps in the research competition system, where inclusion and rewards according to official standards should be based on academic merit, according to Merton’s CUDOS-norms. The analysis shows strong evidence of self-selection based on class origins at the very beginning of the researcher career, with candidates of cultural upper class origin being highly over-represented (but not economic upper class). In subsequent selection steps, we found no such bias, in one case exactly the opposite, a working class background giving better odds. One notable exception was Danish Research Council’s “Young Researchers Award”, where we find a strong over-representation of young researchers from the cultural upper class. Merits seem to have an impact on all stages. Key words: Researchers, social origins, social mobility, career, CUDOS-norms.

Downloads

Publiceret

2012-05-01

Nummer

Sektion

Artikler