Definitioner og målinger af social eksklusion – En kritisk begrebsmæssig og metodologisk gennemgang

Authors

  • Carsten Kronborg Bak

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v23i3.4180

Keywords:

social eksklusion, definitioner, målinger, mental sundhed, stigma

Abstract

Fattigdom og ulighed har længe været de dominerende kategorier til at beskrive befolkningens levevilkår og afspejler stadigvæk væsentlige problemer i det danske samfund, selvom fattigdomsrisikoen i Danmark er lav sammenlignet med andre europæiske lande. I løbet af 1990’erne har social eksklusion som ”nyt” begreb imidlertid på mange måder overtaget opmærksomheden fra fattigdom. Artiklen rejser spørgsmålet om hvad det er social eksklusion kan bidrage med som begreb og på hvilken måde det adskiller sig fra andre centrale begreber som fattigdom og social kapital. Det overordnede formål med artiklen er, at bidrage med en bred oversigtsgennemgang af en række centrale videnskabelige definitioner. Herudover inddrages udvalgte kvantitative og kvalitative studier af social eksklusion for at problematisere manglen på empiriske studier af social eksklusion, hvor der anvendes direkte mål for social eksklusion. Det resulterer alt for ofte i, at der kan stilles spørgsmålstegn ved hvorvidt det er social eksklusion eller andre relaterede begreber der ”måles” i forskellige empiriske studier. Mental sundhed anvendes i diskussionen af ”målinger” af social eksklusion som kritisk case for at pege på mangler i eksisterende empiriske studier og for at nuancere diskussionen med viden fra kvalitative studier af årsagsprocesser bag social eksklusion. ENGELSK ABSTRACT: Carsten Kronborg Bak: Definitions and Measurements of Social Exclusion. A Critical, Conceptual and Methodological Review Poverty and inequality have long been key categories in the description of people’s living conditions. Poverty and inequality are still significant problems in Danish society, even though the risk of poverty in Denmark is low when compared to other European countries. During the 1990s, the concept of social exclusion arose and took attention away from poverty. This article analyses the potential contribution of this concept (social exclusion) and how it differs from other concepts such as poverty and social capital. The main purpose of this article is to analyze some of the main definitions of these concepts. In addition, it examines the lack of empirical studies that measure social exclusion and measurements problems in its analysis. The article indicates that there can be questions as to what is being measured in empirical studies, is it social exclusion or another term. Mental health studies are used in the discussion of social exclusion as a critical case to identify gaps in existing empirical studies and to nuance the discussion of knowledge from qualitative studies of the causal processes behind social exclusion. Key words: Social exclusion, definitions, operationalisation, mental health, stigma.

Downloads

Published

2012-09-27

Issue

Section

Artikler