Social innovation i indsatsen for hjemløse kvinder – tilblivelsen af en natcafé

  • Catharina Juul Kristensen

Abstract

I forbindelse med de nationale strategiplaner ”Det fælles ansvar II” og ”Den nationale hjemløsestrategi” er der blevet iværksat flere aktiviteter i Københavns Kommune for at skabe øget viden og forbedre indsatsen i forhold til hjemløse og andre grupper af socialt udsatte kvinder. Flere af disse er sociale innovationer. De har som formål at imødekomme kvindernes behov og problemer på nye og bedre måder. I artiklen analyseres tilblivelsen af en af disse sociale innovationer, ”Café Klare – Natcaféen for kvinder”. Det undersøges således hvorledes ideen til natcaféen er fremkommet, og hvordan processen bag implementeringen af den er forløbet. Analysen viser bl.a., at der er tale om en længerevarende proces, hvor medarbejdere og ledere i Socialforvaltningen og i organisationer på hjemløseområdet, mere eller mindre strategisk har skabt, udnyttet og forhandlet muligheder for at skabe en forbedret indsats for de hjemløse kvinder, heriblandt natcaféen. Analysen er baseret på et længerevarende, kvalitativt casestudie. ENGELSK ABSTRACT: Catharina Juul Kristensen: Social Innovation in Services for Homeless Women – the Creation of a Night Shelter Within the framework of the Danish national action plans ”Our Common Responsibility II” and ”The National Homeless Strategy”, the municipality of Copenhagen launched a number of initiatives to improve social services for socially vulnerable and homeless women. Another goal of these initiatives was to increase awareness and knowledge of these women’s needs. Many of these efforts are social innovations that endeavor to meet the needs and problems of homeless women in new ways. This article analyzes the emergence of one of these social innovations, ”Café Klare – the night shelter for women”. It focuses on the process of idea generation and implementation of the night shelter. The analysis shows how employees and managers in both the municipal social administration and in organizations for homelessness created, used and negotiated the opportunity to improve the social services for homeless women more or less strategically. Among these services was ”Café Klare”. The analysis is based on an in depth case study. Key words: Social innovation, innovation processes, entrepreneurship, night shelters, homeless women.
Published
2012-12-08