Fattigdom blandt børn født i 1995

  • Mai Heide Ottosen
  • Peter Rohde Skov

Abstract

Med udgangspunkt i forskning om child well-being undersøger artiklen, hvilke implikationer det har for fænomenet børnefattigdom, når man anvender forskellige målingsinstrumenter til at afgrænse den del af børnepopulationen, som har en opvækst med utilstrækkelige materielle ressourcer. Analysen fokuserer på tre dimensioner: 1) Andelen af fattige (større) børn, 2) betydninger ved at være et fattigt barn og 3) årsager til, at børn lever i fattigdom. Med register- og survey-data fra Forløbsundersøgelsen af børn født i 1995, der var 15 år i 2011, viser analysen, at andelen af fattige børn er 3-7 pct., og at andelen af fattige børn er øget gennem denne kohortes opvækst. Om sammenhænge mellem fattigdom og centrale områder af hverdagslivet indikerer analysen, at fattige 15-årige hyppigere er udsatte og ledes ud på et spor, der kan føre til marginalisering ikke kun aktuelt, men også på lang sigt. Artiklen peger på, at de anvendte instrumenter til at måle fattigdom gør en forskel, idet en survey-baseret metode, der direkte spørger til familiernes økonomiske råderum, forekommer at være mest sensitiv i forhold til at indfange forskelle i børns levevilkår i hverdagen. ENGELSK ABSTRACT: Mai Heide Ottosen and Peter Rohde Skov: Poverty among Children Born in 1995 This article examines the implications of different measures of poverty for defining and understanding child poverty. It is based on recent research on child wellbeing. The analysis focuses on three dimensions of child poverty: the proportion of poor children, implications of being a poor child, and the explanations why children are living in poverty. Using register and survey data from the Danish Longitudinal study of the 1995-cohort (aged 15 in 2011) the analysis estimates the proportion of poor children to be 3-7 per cent; however the proportion of poor children has increased during the childhood of this cohort. With regard to the links between poverty and key areas of everyday life, the analysis suggests that poor children tend to be more socially vulnerable than their non-poor peers. Some of them may be at risk of social marginalization not only at present, but also in the future. The article suggests that different measures of poverty may lead to different insights. Thus, survey-based methods that directly ask families about their financial scope and deprivation appear to be the most sensitive to capture differences in children’s everyday lives. Key words: Child poverty, Danish Longitudinal Study, everyday life.
Published
2013-02-06