Fra usikkerhed om sygdom til usikkerhed om bivirkninger. En aktør-netværksteoretisk analyse af usikkerheder om influenza A (H1N1)

Authors

  • Nina Blom Andersen
  • Pernille Almlund

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v24i2.4588

Keywords:

ANT, pandemisk influenza A (H1N1), usikkerheder, risici.

Abstract

I artiklen præsenteres en analyse af nogle af de kontroverser eller usikkerheder, der opstod i forbindelse med den pandemiske svineinfluenza, der spredte sig globalt i 2009. Med udgangspunkt i en aktør-netværksteoretisk analyse viser denne artikel, hvordan identifikationen af virus sætter gang i en lang række strategier for håndtering rundt omkring i verden, og hvordan der genereres en stigende kompleksitet i usikkerhederne, fra virus identificeres i Mexico og 9 måneder frem. Den situerede analyse viser også, hvordan der blev skabt kontroverser og relationer, der var særlige for Danmark. Analysen peger på, at kontroverserne var overskuelige i spørgsmålet om virus’ farlighed og i spørgsmålet om, hvordan man kan håndtere at smitten breder sig. Usikkerheden omkring den virus, der viste sig at være mild og ikke så dødelig, som først antaget, var overskuelige. Den vaccine, der indledningsvis blev anset for at være en måde at håndtere truslen om influenzaen på, blev til gengæld med tiden til en større usikkerhed og skabte mere komplekse kontroverser end influenzaen selv. Artiklen peger derfor bl.a. på, at myndigheders og lægevidenskabens håndtering af influenzaen er et eksempel på en hændelse, der udvikler sig til en socio-teknisk kontrovers. ENGELSK ABSTRACT: Nina Blom Andersen and Pernille Almlund: From Insecurity about Illness to Insecurity about Side-Effects: An Actor-Network Based Analysis of Insecurities Surrounding Influenza A (H1N1) This article analyses some of the controversies that emerged in relation to the swine flu epidemic that spread across the globe in 2009. Applying an actor- network analysis, we demonstrate how identification of the virus initiated several strategies for dealing with it globally. We also show how a growing complexity of controversies can be identified by the time the virus is detected in Mexico. However the analysis also reveals that the production of some of these controversies is specific in a Danish context. The analysis shows that it was possible for the Danish health authorities to deal with the controversies related to the threat of the virus and the controversies concerning minimizing the contagion. In other words, the uncertainty about the virus – milder and less mortal than initially predicted – was manageable. However, the vaccine, initially regarded as a strategy to treat the threat of the virus, turned out to be an even worse threat than the virus itself. It turned out to initiate more complex controversies than the flu itself. Our article suggests that the public authorities’ and the medical science community’s management of the flu are an example of how an incident turns into a socio-technical controversy. Key words: ANT, pandemic flu A (H1N1), uncertainties, risk.

Downloads

Published

2013-05-11

Issue

Section

Artikler