At gøre det rigtige alt for godt – ressourcestærke forældre og undervægt

  • Annette Quinto Romani

Abstract

Overvægt spiller en stor rolle i den offentlige debat, mens undervægt til dels er et overset problem. Formålet med denne artikel er at belyse undervægt ud fra et sociologisk perspektiv med fokus på individ- og strukturperspektivet. Til at belyse denne problemstilling anvendes data fra Projekt 3A, som omfatter 1.092 skoleelever i Aalborg Kommune. Undersøgelsen blev foretaget i 2008-2011 med dataindsamling i 2008, da eleverne gik i 6. klasse samt i 2010, da eleverne gik i 8. klasse. Resultaterne viste, at piger med højt uddannede mødre havde en større sandsynlighed for at blive undervægtige end piger af lavt uddannede mødre. Endvidere fremgik det, at sandsynligheden for undervægt steg på de skoler, hvor eleverne blev udsat for en intervention, som øger viden om egen sundhed og til dels en intervention, som er rettet mod adfærdsændringer. Det fremgik desuden også, at interventionen, som øger viden om egen sundhed, øgede den sociale ulighed i vægt. ENGELSK ABSTRACT: Annette Quinto Romani: Overdoing the Right Thing – Advantaged Parents and Underweight Overweight is an important topic in the public debate, while underweight is an often ignored problem. The purpose of this article is to shed light on underweight in a sociological perspective focusing on both individual and structural perspectives. To illustrate this I use data from Project 3A, which includes 1.092 schoolchildren in the Municipality of Aalborg. The study was conducted in 2008-2011, where data was collected in 2008 when the schoolchildren attended 6th grade and in 2010 when they attended 8th grade. The results indicate that girls with mothers having a higher education are more likely to be underweight as opposed to girls with lower educated mothers. In addition, the results indicate that the likelihood of underweight to some extend increased among the schoolchildren who were exposed to an intervention that increased their own health knowledge, and to a behavioral altering intervention. Social inequality in weight was increased by the intervention that increases own health knowledge. Key words: Underweight, social inequality, self-perceived weight, issue of elite.
Published
2013-12-15
Section
Artikler