Hyperansvar: når personligt ansvar gøres til genstand for styring

  • Hanne Knudsen
  • Niels Åkerstrøm Andersen

Abstract

I løbet af de sidste 10-15 år er skolen begyndt at forvente af forældrene, at de tager et udefineret og grænseløst personligt ansvar for deres børn som skolebørn. Det personlige ansvar bliver dermed genstand for offentlig styring på nye måder. I denne artikel undersøger vi, hvordan begrebet ansvar påvirkes af denne styring. Vi peger på en forskydning i den måde, forældrene tildeles ansvar, idet ansvar ikke længere handler om at leve op til regler eller følge råd, men om at reflektere over om man har været ansvarlig. Vi argumenterer for, at det, der skabes, er en form for hyperansvar, hvor ansvar handler om at deltage i offentlige refleksioner over sit potentielle ansvar. Vi argumenterer videre, at dette hyperansvar risikerer at true det, som reguleringen i udgangspunktet havde til ambition at fremme, nemlig personligt ansvar. ENGELSK ABSTRACT: Hanne Knudsen and Niels Åkerstrøm Andersen: Hyper-Responsibility: When Personal Responsibility is Made the Object of Regulation Over the past ten to fifteen years, state funded schools have begun to insist that parents take on an undefined and infinite personal responsibility for their children as school children. In this article we investigate how this development affects the concept of responsibility. We point to a dislocation in the way parents are assigned responsibility, because the definition of responsibility is not only a question of formulating rules or providing advice. We argue that what emerges is a kind of playful hyper responsibility that identifies responsibility as the participation in a process of public exploration by parents of the definition of their specific responsibilities. We also argue that this hyper-responsibility threatens that which the regulation intended to further, namely personal responsibility. Key words: Responsibilization, home-school relations, parenting, deconstruction, governmentality, play.
Published
2013-12-15
Section
Artikler