Når det normale bliver det gode: normalitet, normativitet og graviditet

  • Grit Niklasson

Abstract

Artiklen baserer sig på interviews med gravide kvinder og observationer af deres møder med sundhedsvæsenet. Undersøgelsen fokuserer på de normer, der kommer til udtryk i disse møder. Tilsyneladende er der en klar norm om, at man får udført risikovurdering af fostret i den tidlige graviditet. Der er en norm om, at teknologiens svar er sandheden om fostret. Og samtidig er der normer for, hvilke skavanker man kan acceptere ved et foster afhængig af, hvilken social kontekst man er en del af. Det undersøges, hvorledes normer udtrykkes og bliver styrende for de sundhedsprofessionelles rådgivning og for de gravides valg og fravalg af fosterundersøgelser og handicappede børn. Normalitetsbegrebet er til debat i forbindelse med forskellige opfattelser af, hvad der kan henregnes under kategorien ”normal” i sammenhæng med de gravides individuelle livssituation og sociale kontekst og med udgangspunkt i Nikolas Rose og Georges Canguilhems teoretiske betragtninger. ENGELSK ABSTRACT: Grit Niklasson: When the Normal Becomes the Good: Normality, Normativity and Pregnancy This article is based on interviews with pregnant women and observations of their encounters with the health care system, and in particular the norms expressed in these meetings. There is a clear norm saying that one should have a risk assessment of the foetus carried out in the early stages of pregnancy. There is also a norm that what technology tells us about the foetus will be the truth. At the same time, there are norms as to which defects are acceptable in a foetus, depending on one’s social context. The article examines how these norms are expressed, how they guide health professionals’ advice, and the choices and exclusions pregnant women make with regard to foetal examinations and disabled children. The concept of normality is discussed with regard to the different perceptions of what can be included in the category ’normal’ in the context of these women’s individual circumstances and social context, a discussion inspired by Nikolas Rose and Georges Canguilhem’s theoretical considerations. Keywords: pregnancy, prenatal diagnosis, normality, norms, normativity.
Published
2014-05-21
Section
Artikler