Unge etniske minoriteter og nudanskhed – lejre, identitetsarbejde og dobbelte bevidstheder

Forfattere

  • Jeppe Fuglsang Larsen
  • Sune Qvotrup Jensen

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v25i2.4858

Nøgleord:

etniske minoritetsunge, etniske grænsedragninger, lejre, identitetsarbejde, dobbeltbevidsthed, nudanskhed

Resumé

Artiklen bygger på interviews med unge etniske minoritetspersoner, der er medlem af et råd, som arbejder med det at være ung etnisk minoritetsperson i Danmark. Artiklen tilbyder en empirisk indføring i deres arbejde for at ændre stereotype forestillinger om etniske minoriteter samt et indblik i deres forsøg på at skabe en mere inkluderende national referenceramme. Artiklens argument er, at unge etniske minoritetspersoner, som de interviewede, kan være med til at nedbryde nogle af de etniske grænsedragninger, man finder i flerkulturelle samfund i dag. Paul Gilroys teori om lejre fungerer som artiklens teoretiske ramme. ENGELSK ABSTRACT: Jeppe Fuglsang Larsen and Sune Qvotrup Jensen: Young Ethnic Minorities and ”Now-Danishness” – Camps, Identity Work and Double Consciousnesses This article is based on interviews with young ethnic minority persons in Denmark, who are members of a youth council that deals with issues concerning their situation. The article provides an introduction to the activities they undertake to counter some of the stereotypes about ethnic minorities prevalent in Denmark and to their efforts to introduce a new and more inclusive national frame of reference. The article argues that people such as this group of young ethnic minority persons can contribute to a breakdown of some of the ethnic boundaries existing in contemporary multicultural societies. Paul Gilroy’s theory on camps provides the article’s theoretical framework. Keywords: ethnic minority youths, ethnic boundaries, camps, identity work, double consciousness, now-Danishness.

Downloads

Publiceret

2014-05-21

Nummer

Sektion

Artikler