Modernitet og moderniteter: Subjektivitet og social orden i konstruktionen af islamiske moderniteter

Forfattere

  • Dietrich Jung
  • Kirstine Sinclair

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v25i2.4859

Nøgleord:

modernitet, mangfoldige moderniteter, fortløbende moderniteter, subjektivitet, social orden, islam

Resumé

Denne artikel ønsker at bidrage til diskussionen af moderniteter i flertal. Argumentet er, at fremkomsten af mangfoldige moderniteter må forstås som resultatet af historiske processer af idiosynkratiske kombinationer af globale, sociale forestillinger med religiøse og andre kulturelle traditioner. Vi tager udgangspunkt i den begrebsmæssige debat om moderniteter i flertal, og det første skridt er en uddybning af vores analytiske ramme. Her udpeger vi tre teoretiske kilder: Teorier om mangfoldige moderniteter, teorier om fortløbende moderniteter samt poststrukturalistiske tilgange til moderne subjektivitetsformation. Således ser vi den moderne subjektivitets konkurrerende ordener af sociale og diskursive praksisser og subjektivitetsformer som kollektive men omstridte kulturelle typer, som individet kan henvise til og trække på i konstruktionen af egen identitet. I artiklen undersøger vi, hvorledes moderne muslimske reformtænkere har konstrueret islamiske former for modernitet. Tilsyneladende konstruerede islamiske reformtænkere i det 19. og 20. århundrede deres islamiske variationer over temaerne social orden og succesfuld muslimsk subjektivitet ud fra mere generelle, globale forestillinger. Dog med den forskel, at religion har haft en dominerende rolle i definitionen af ”autentiske” muslimske moderniteter. ENGELSK ABSTRACT: Dietrich Jung and Kirstine Sinclair: Modernity and Modernities – Subjectivity and Social Order in the Construction of Islamic Modernities This article aims to contribute to the theoretical debate about modernities. It argues that the emergence of multiple modernities should be understood as results of historical processes of idiosyncratic combinations of global social imaginaries with religious and other cultural traditions. Taking our point of departure in the conceptual debate about modernities, we suggest an analytical framework drawing on three theoretical sources: theories of multiple modernities, theories of successive modernities and poststructuralist approaches to modern subjectivity formation. We see modern subjectivities as marked by competing orders of social and discursive practices, which the individual can refer to and draw on in the construction of his/her own identity. During the 19th and 20th centuries, Muslim reform thinkers constructed their variations over the themes social order and successful Muslim subjectivity with reference to more general, global ideas. Hence, the modern history of Muslim societies can be characterized by cultural conflicts between different forms of social order and individual identities similar to those present in European history – albeit with religion playing a dominant role in the definition of ”authentic” Muslim modernities. Keywords: modernity, multiple modernities, successive modernities, subjectivity, social order, Islam.

Downloads

Publiceret

2014-05-21

Nummer

Sektion

Artikler