Race, ”race”, racialisering, racisme og nyracisme

Forfattere

  • Peter Hervik

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v26i1.4991

Nøgleord:

racialisering, nyracisme, racisme, nynationalisme, kulturkamp, uforenelighed.

Resumé

Studiet af racisme og racialisering i Danmark er komplekst og behæftet med stærke moralske og politiske interesser og følelser. Ofte omtales racisme og race uden reference til den foreliggende litteratur og betydningsfulde historiske erfaringer og uden inddragelse af de oplevelser, som især synlige minoriteter og danske statsborgere med ikke-vestlig oprindelse har med racistisk tænkning. I denne artikel fører jeg centrale aspekter ved racisme ind i en nutidig faglig diskussion. Jeg stiller en række vigtige spørgsmål og leverer robuste redskaber til at undersøge, hvornår en begivenhed, en trend eller rutine udgør racisme i en akademisk funderet analyse. I artiklen argumenterer jeg for, at analysen i hvert enkelt tilfælde må hvile på en analyse af den specifikke handling. Artiklen er skrevet på baggrund af min forskning i Danmark i de sidste to årtier og diskuterer begreberne race, ”race”, racialisering, racisme og nyracisme. Den fremlægger desuden litteratur og historiske erfaringer, som jeg mener bør inddrages i en sund, kritisk dialog om racisme i Danmark baseret på et sociologisk og antropologisk fundament. ENGELSK ABSTRACT: Peter Hervik: Race, ”Race”, Racialization, Racism and Neo-Racism The study of racism and racialization in Denmark is a complex affair encumbered with strong moral and political interests. Often the concepts of racism and race are used without reference to the relevant academic literature or significant historical experiences. Much of the writing does not include the experiences of visible minorities and Danish citizens with a non-Western origin. In this article, I deal with a number of important issues of racism and provide enduring tools for investigating whether an incident, a trend or routine constitutes racism in a research based analysis. One of the arguments of this article is that each case in question must be analyzed as a specific historical act. The article is based on two decades of research in Denmark and employs this research to discuss the concepts of race, ”race”, racialization, racism and neo-racism. It also presents literary and historical experiences that, in my opinion, must be included for a healthy, critical dialogue about racism in Denmark based on a sociological and anthropological foundation. Keywords: racialisation, neoracism, racism, neonationalism, cultural war, incompatibility.

Downloads

Publiceret

2015-02-17

Nummer

Sektion

Artikler