Rumlig koncentration af etniske minoriteter i Danmark

Forfattere

  • Hans Skifter Andersen

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v26i3.5052

Nøgleord:

etnisk rumlig koncentration, opholdstid, integration.

Resumé

Som i andre lande er der i Danmark i takt med indvandringen opstået byområder med en stor andel etniske minoriteter og få danskere. I den internationale litteratur om etnisk segregation peges der på tre hovedårsager til dette: indvandrernes adfærd, de ”indfødtes” adfærd og segregeringsmekanismer på boligmarkedet. I Danmark hænger koncentrationen både sammen med forholdene på boligmarkedet og med, at danskerne fravælger byområder med mange etniske minoriteter. Koncentrationen fandt især sted i 1990’erne og er stagneret efter år 2000. Der er tre årsager til denne udvikling: at indvandringen har ændret karakter mod flere arbejdskraftindvandrere og færre familiesammenførte og asylsøgere, at kommunerne gennem bypolitikken har påvirket tilflytningen til de indvandrertætte områder, og at mange af de tidligere indvandrede har forladt den almene sektor og områderne. Udviklingen er i overensstemmelse med den såkaldte ”Spatial assimilation” teori, som tilsiger, at nye indvandrere ved indvandringstidspunktet bosætter sig i byområder med et stærkt etnisk socialt netværk, men at de over tid forlader disse områder igen. Artiklen er baseret på et longitudinalt studie af etniske minoriteters bosætning i Danmark siden 1985. ENGELSK ABSTRACT: Hans Skifter Andersen: Spatial Concentration of Ethnic Minorities in Denmark There are neighbourhoods in Denmark with a high concentration of (certain) ethnic minorities and few Danes, as in other Western European countries. International research about ethnic segregation suggests three main reasons for this: 1. the behaviour of immigrants, 2. the behaviour of natives and 3. the housing market. In Denmark the concentration is closely connected to the housing market, where ethnic minorities have been concentrated in social housing, which often have been located in certain neighbourhoods. Another major reason is that many Danes deselect neighbourhoods with many ethnic minorities. This concentration started in the 1990s but stagnated after 2000 despite further immigration. The reasons can in part be due to changes in the composition of immigrants and the success of urban policies in counteracting segregation, but also as documented in the article, that many earlier immigrants have left social housing. The development in Denmark resembles that described by the so-called ”Spatial assimilation” theory, which claims that new immigrants settle in neighbourhoods with a strong ethnic network, but that over time they leave these areas in pace with their integration in their new country. Keywords: ethnic segregation and concentration, spatial assimilation.

Downloads

Publiceret

2015-09-02

Nummer

Sektion

Artikler