Kritiske perspektiver på nyere dansk retspolitik - skridt på vej mod en straffestat?

  • Ida Norvin Nilsson
  • Kristian Nagel Delica

Abstract

Loïc Wacquants teori om udviklingen af en nyliberal straffestat udgør en invitation til empiriske undersøgelser. I denne artikel diskuteres Wacquants teori om, at vi i den vestlige verden har oplevet et gradvist skifte fra et keynesiansk velfærdsregime (welfare) over et schumpetersk arbejdsregime (workfare), til at vi nu ser et nyliberalt fængselsregime (prisonfare) udvikle sig. Wacquant påpeger, at det er usikkert, hvorvidt og på hvilken måde vi i fremtiden vil se en ’europæisk vej mod en straffestat’. Han fastholder, at de skandinaviske lande udgør en undtagelse til denne globale ’tough on crime’ bølge og skriver sig implicit ind i den kriminologiske debat om den såkaldte ’skandinaviske undtagelse’. Målet med denne artikel er at udvide dette perspektiv og diskutere Wacquants teoriudvikling i en skandinavisk kontekst. Empirisk analyseres behandlingen af to danske lovforslag fra 2009 og 2011. Begge omhandler stramning af straffeloven inden for henholdsvis bandekriminalitet og hjemmerøverier, og begge blev stemt igennem med et overbevisende flertal i Folketinget. Fokuspunktet for analysen er, hvilke overordnede tematikker politikerne henviser til som argumentation for en øget strafferamme. Konklusionen er, at disse alle henviser til et nyliberalt følelsesbetonet argument om retsfølelsen. Artiklen inviterer, med baggrund i Wacquants teori, til kritiske refleksioner over den stramme danske retspolitik. ENGELSK ABSTRACT: Ida Norvin Nilsson and Kristian Nagel Delica: Critical Perspectives on Recent Danish Legal Policy – a Step on the Way Towards a ”Penal State”? This article discusses Loïc Wacquant’s thesis of a gradual shift from a Keynesian welfare regime via a Schumpeterian workfare regime to the contemporary creation of a neoliberal penal state. This thesis raises the question as to whether we will see a ”European road towards the penal state”. Wacquant maintains that the Scandinavian countries are exceptions to the global ”tough on crime” trend, thus implicitly touching upon debates in criminology about so-called ”Scandinavian exceptionalism”. This article is both a contribution to this debate as well as a critical view on Wacquant’s theories seen from a Scandinavian perspective. The empirical case in the analysis is the debates about two bills in the Danish parliament in 2009 and 2011 aimed at increasing punishment for gang violence and home robberies. Both of these bills were passed by an overwhelming majority. The analysis dissects the kind of themes referred to by the politicians in their arguments for increasing the punishment in these specific cases. One clear theme is the ill-defined term ”sense of justice”. The article invites critical reflections on the increasingly tough Danish justice policy and Wacquant’s theory of the neoliberal penal state. Keywords: Loïc Wacquant, penalty, punitive state, legal policy, neoliberalism, Scandinavian exceptionalism.
Published
2015-09-02
Section
Artikler