Bekendelsesformer i gruppeterapi for alkoholmisbrugere. En interaktionistisk analyse af en magtteknik

Authors

  • Kristian Fahnøe

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v27i1.5128

Keywords:

magt, socialt arbejde, misbrugsbehandling, Foucault, Goffman.

Abstract

Denne artikel undersøger interaktionen mellem deltagerne i gruppeterapi på en døgninstitution for alkoholmisbrugere. Dette sker med udgangspunkt i et analytisk begrebsapparat baseret på en sammentænkning af Foucaults magtanalytik (1982, 2008) og Goffmans rolleanalyse (1967, 1992). Begrebsapparatet muliggør analyser af magtudøvelser forstået som magtteknikker, der formes i ansigt-til-ansigt-interaktion. Tilgangen sætter fokus på mangfoldigheden i måderne, hvorpå magtteknikker og modstand udfoldes, ligesom der åbnes for analyser af magtens forskellige effekter. Tilgangen søger derved en nuanceret forståelse af, hvordan mennesker formes igennem specifikke magtudøvelser. Artiklens analyse undersøger gruppeterapien som en magtteknik, der er baseret på beboernes bekendelser. Analysen fremanalyserer tre bekendelsesformer, hvor magtteknikken udfoldes, og forskellige modstandsformer indgår. Bekendelsesformerne indebærer forskellige forsøg på at forandre klienterne. Afhængigt af klienternes modstandsformer varierer socialarbejdernes tilgang til bekendelsen mellem en positivt støttende og en konfrontativ tilgang. I forlængelse heraf demonstrerer artiklen, at modstandsformerne, der er rettet mod forskellige aspekter af bekendelserne, til tider begrænser bekendelsen som magtteknik til at forandre individet. Endeligt viser artiklen, hvordan klienterne, i kraft af deres måde at indgå i bekendelserne, skabes som subjekter på forskellig vis. ENGELSK ABSTRACT: Kristian Fahnøe: Confessions in Group Therapy for Alcohol Abusers. An Interaction Based Analysis of a Power Technique This article explores group therapy at an inpatient treatment facility for alcoholics. Based on an analytical approach which combines Foucault’s work on power (1982, 2008) with Goffman’s interactionism (1967, 1992), it analyses group therapy sessions as a power technique that is shaped through the face-to-face interaction between the participants. The analytical approach entails an exploration of the various ways power techniques are exercised in practice and their resulting effects. As such, the approach provides a nuanced understanding of how individuals are molded through specific acts of power. The approach is also able to highlight the entwinement of power and knowledge. The analysis explores group therapy as a power technique based on confessions given by the clients. Focusing on three forms of confession, the analysis demonstrates how the forms of confession involve both acts of power and resistance. These forms of confession entail different efforts to change the clients in which the social workers’ involvements span from appreciative to confrontational. The acts of resistance target various elements of the confession and shape the exercise of the power technique. This means that clients are shaped as various subjects depending on how they engage in the confessions. Keywords: power, social work, substance abuse treatment, Foucault, Goffman.

Downloads

Published

2016-02-19