Lang vej at gå – social baggrund og studerendes alder på danske universiteter

  • Rolf Lyneborg Lund
  • Trond Beldo Klausen

Abstract

Den høje danske dimittendalder har været et tilbagevendende indslag på den politiske dagsorden i de sidste 10 år. Forskningsmæssigt ved vi dog ikke så meget om årsagerne, og især sammenhængen mellem social baggrund og de studerendes alder er underbelyst i en dansk kontekst. I internationale undersøgelser peger resultaterne på, at der er en mindre socialt skæv rekruttering blandt ældre end yngre studerende. Denne artikel undersøger, om dette også er gældende for danske forhold. Ved at skelne mellem dimittendalder og sabbat byder artiklen på ny viden om, hvor i uddannelsesforløbet betydningen af social baggrund er størst. Desuden analyseres studerendes egne begrundelser for at holde pauser mellem uddannelser, hvilket normalt ikke indgår i de internationale undersøgelser på feltet. Resultaterne viser, at der er en sammenhæng mellem social baggrund og dimittendalder. Unge med højtuddannede, højtlønnede gifte/samlevende forældre bosat i storbyer har markant lavere dimittendalder end unge med lavtuddannede, lavtlønnede enlige forældre bosat på landet. I forhold til sabbat efter gymnasietiden lader der derimod til at være en homogenitet blandt de unge, da varigheden af pauser ikke varierer nævneværdig med social baggrund. Der er heller ingen signifikante forskelle mellem studerende med forskellig social oprindelse i begrundelserne for sabbat. ENGELSK ABSTRACT: Rolf Lyneborg Lund and Trond Beldo Klausen: A Long Way to Go: Social Background and Students’ Age at Danish Universities The high age at graduation of Danish university students has been on the political agenda during the last decade. International research has shown that mature students are a less socially selected group than younger students, but virtually nothing is known about social origin and students’ age in Denmark. This article investigates the association between social origin and students’ age based on data from administrative registers. This data allows us to differentiate between graduation age and gap years. A framework of social inequality is used to analyze students’ own reasons for choosing gap years, which is contrary to most research in this field. The results show a fairly strong association between social origin and graduation age. Descendants of urban living highly educated married parents with high earnings are more likely to attain a master’s degree at a younger age than decedents of rural living single parents with low education and low earnings. However, there is virtually no significant association between social origin and gap years, and the reasons for choosing to have one or more gap years do not vary between students of different social origin. Keywords: graduation age, gap years, higher education, social inequality, social class.
Published
2016-05-02
Section
Artikler