”Stop – ro på – tænk!”. Normativitet og selvkontrol i statens arbejde med børn og indsatte

Authors

  • Oline Pedersen
  • Julie Laursen

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v27i3/4.5437

Keywords:

børn, indsatte, manualbaserede programmer, verbalisering af følelser, instrumentalisering

Abstract

Artiklen undersøger de krav til individet, der ligger i de adfærdsregulerende programmer, der bruges i så forskellige institutionelle kontekster som danske fængsler og danske børnehaver og børnehaveklasser. Det kendetegner begge felter, at der i stigende grad anvendes programmer, der har til formål at ændre eller bearbejde henholdsvis de indsatte og børnenes adfærd, tanker og selvforståelser. Det er disse nye krav vi gerne vil undersøge nærmere, både i forhold til at forstå hvad kravene til borgernes selv er, og i forhold til at vise, hvordan kravene realiseres, således er det både indhold og metoder, der er vores fokus. Ved at se nærmere på program-praksis får vi således et vindue ind til, hvad den decentrale aktivistiske stat kræver af borgernes sociale kompetencer. Dette subjekt har (selv)kontrol, sociale og emotionelle kompetencer, situationsfornemmelse og kan verbalisere deres følelser på en afmålt og afbalanceret facon. Disse mål risikere at ekskludere såvel børn som indsatte, der har vanskeligheder med at leve op til dem. ENGELSK ABSTRACT: Oline Pedersen and Julie Laursen: ”Stop, relax and think”: Norms and Self-Control in Working with Children and Prisoners This article examines manual-based, behavioural programmes in institutions such as children’s day-care centres, schools and the Danish prison service. It studies the demands for the individual that are expressed in these. Despite their many differences, these institutions have at least one thing in common; the use of manual-based behavioural programmes. These programmes strive to change the prisoners’ and children’s behaviour, thoughts and self-understandings by teaching them pro-social skills and verbalisation of emotions. By examining these aims in practice, we are able to point to some wider implications and more general trends including the emphasis placed on the importance of self-control, emotional and social competencies, and the importance of a good sense of propriety and not the least the ability to objectify one’s emotions. We argue that there is a risk of excluding both children and prisoners who fail to live up to these many-facetted and subtle goals. Keywords: children, prisoners, manual-based programs, verbalisation and objectification of emotions, pro-social skills.

Downloads

Published

2016-11-05