Kollegialt følelsesarbejde på plejehjem og i daginstitutioner

Authors

  • Merete Monrad

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v27i3/4.5438

Keywords:

omsorg, følelsesarbejde, kolleger, arbejdsmiljø, emotionel kapital

Abstract

Artiklen diskuterer kollegialt følelsesarbejde på baggrund af et studie af omsorgsarbejde i daginstitutioner for småbørn og på plejehjem. Baseret på 27 kvalitative interview med frontlinjemedarbejdere, belyser artiklen følelsesarbejdets kollektive karakter. Analysen er centreret omkring to spørgsmål: 1) På hvilken måde udgør kollegialt følelsesarbejde en ressource i omsorgsarbejdet? 2) Hvilken rolle spiller følelsesudtryk i distinktionsprocesser imellem kolleger? Artiklen viser, at de følelser, kolleger udtrykker, og de stemninger kolleger skaber, kan være en ressource i mestringen af arbejdet, og det foreslås, at denne ressource kan begrebsliggøres som en kollektiv emotionel kapital, som præger et medarbejderteam. Kollegialt følelsesarbejde spiller en rolle i distinktionsprocesser, og artiklen viser her, hvordan kolleger forholder sig til hinandens følelsesarbejde og til tider griber regulerende ind over for andres (mangelfulde) følelseshåndtering. Bestemte følelsesudtryk fremstår således implicit som forbundet med faglig status. Samspillet imellem arbejdsmiljøproblemer og den kollektive emotionelle kapital diskuteres, og der gives eksempler på, at medarbejdere oplever, at kollegiale diskussioner af arbejdsrelaterede frustrationer kan være nedbrydende for den kollektive emotionelle kapital. Det tydeliggør vigtigheden af at skabe et legitimt kollektivt rum for diskussioner af arbejdsrelaterede frustrationer, så de ikke fortrænges til individuelle og private fora af hensyn til den kollektive emotionelle kapital. ENGELSK ABSTRACT: Merete Monrad: Collegial Emotional Labour in Nursing Homes and Day Care Institutions This article examines collegial emotional labour through a study of care work in day care institutions for children aged 0-6 years and in nursing homes. Based on 27 qualitative interviews with frontline workers, the article elucidates the collective nature of emotional labour in care work. The analysis is centered on two questions. First, in what way is collegial emotional labour a resource in care work, and second, what role do expressed emotions play in distinctions between colleagues? The article shows that colleagues’ emotions can be an important resource in coping with work, and suggests that this resource can be understood as collective emotional capital in the work team. Collegial emotional labour is related to processes of distinction, and the article analyzes how colleagues relate to each other’s emotional labour and how emotional expressions are implicitly related to professional status. The interplay between the working environment and collective emotional capital is discussed. Workers may experience that collegial discussions of work-related frustrations diminish collective emotional capital. The article raises the concern that work-related frustrations are displaced to individual and private conversations in order to preserve the collective emotional capital. Keywords: care, emotional labour, colleagues, work environment, emotional capital.

Downloads

Published

2016-11-05