Socialrealisme – et nyt perspektiv på viden

Forfattere

  • Verner Larsen

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v28i1.5596

Nøgleord:

socialrealisme, kritisk realisme, uddannelsessociologi.

Resumé

’Socialrealisme’ kendes bedst som en kunstnerisk udtryksform, men i denne artikel introduceres ’socialrealisme’ som en nyere uddannelsessociologisk retning. Teoretikere som Rob Moore, Karl Maton, Johan Muller, Michael. F.D. Young og John Beck har været toneangivende i udviklingen af denne tænkning, der tog sit afsæt i slutningen af 1990’erne, hvor en fælles bestræbelse og et særligt fokus har været at sætte et nyt og forstærket perspektiv på viden. Denne udviklingsretning benævnes i artiklen som social-realisme-skolen (SRS). I formuleringen af en videnskabelig position har SRS forsøgt at overkomme, hvad den kalder ’det epistemologiske dilemma’, hvilket vil sige at bryde den falske dikotomi mellem positivistiske og relativistiske positioner. SRS hævder, at især konstruktivistiske strømninger har ført til en relativisering af vidensbegrebet, der har været med til at fortrænge viden som et selvstændigt objekt i uddannelsessociologisk forskning. I artiklen præsenteres realismetænkningens grundlæggende teoretiske forankringspunkter, argumentationer og kritikker inden for det socialvidenskabelige område. Herfra redegøres for, hvordan SRS som uddannelsessociologi har udviklet og udfoldet tænkningen med særlig fokus på problematikker i vidensproduktion og reproduktion i uddannelsesverdenen. De centrale problematikker, som førende socialrealister inden for uddannelsesverdenen refererer til, såsom ’det epistemologiske dilemma’ og’ emergente egenskaber’, herunder struktur- aktørforholdet, uddybes gennem inddragelse af teoretikere, som SRS læner sig op ad, primært R. Bhaskar, J. Alexander, M. Archer og B. Bernstein. Gennem to afsluttede curriculumstudier fra uddannelsesverdenen vises, hvordan analytiske begreber grundet i SRS kan anvendes i curriculumforskningen til at fremanalysere vidensstrukturer. Afslutningsvis diskuteres også kritik af socialrealismen med henblik på at nuancere diskussionen og dermed indkredse, hvad der generelt kan være socialrealismens nye bidrag i uddannelsesforskningen. ENGELSK ABSTRACT Verner Larsen: Social realism as a new perspective on knowledge Social realism is a relatively new direction in educational sociology. Its mission has been to establish a new focus on knowledge in educational research. Social realism argues that perspectives such as constructivism have led to an over-emphasis on the concepts of ‘learning’ and ‘competence’, which in turn have obscured viewing knowledge as an independent object. According to social realists, this emphasis on concepts of learning and competence has removed focus from the development of theories and concepts of knowledge that otherwise would have been able to differentiate ‘learning’ from ‘competence’. This article presents the basic ideas of social realism, its theoretical roots, and main arguments. In order to nuance the discussion, the article also includes some criticism of social realism, thereby identifying the new contributions of social realism to educational research. It also presents some analytical tools developed on basis of social realism that can be used in educational sociology. This is done by an analysis of curriculums from two Danish professional educations. Keywords: Social realism, Critical realism, educational sociology.

Downloads

Publiceret

2017-02-05

Nummer

Sektion

Artikler