Mod en pragmatisk sociologi om fysisk vold

  • Mikkel Kronborg Jønck

Abstract

Denne artikel tager afsæt i en kritik af sociologiske studier af vold, der peger på kulturelle og sociale baggrundsvariable, når voldelige gerninger skal forklares. Disse studier analyserer sjældent volden som en kompleks og mangefacetteret social handling, der kalder på teoretiske forklaringer. Som et delvist svar på denne forsømmelse introduceres til den franske sociolog Luc Boltanskis »tilnærmede udkast« til en handlingsteori om vold, som er en del af en større handlingssociologi, der præsenteres i bogen Love and Justice as Competences. Der peges dog på et grundlæggende konceptuelt problem i Boltanskis udkast til en teori om vold, som forsøges afhjulpet ved at integrere en fænomenologisk distinktion mellem henholdsvis lokativ, raptiv og autotelisk vold heri. Hensigten er at rekonstruere grundlaget for en pragmatisk sociologi om vold – funderet i en distinktion mellem (først og fremmest) voldens fysiske former. Formålet med denne rekonstruktion er at gøre fransk pragmatisk sociologi anvendelig i studiet af situationer, hvor vold spiller en rolle. Herved åbnes op for sociologisk analyse af en handlingsform, som har været tildelt sparsom opmærksomhed i sociologien. ENGELSK ABSTRACT Mikkel Kronborg Jønck: Towards a pragmatic sociology of physical violence This article begins with a critique of a number of sociological studies of violence that use cultural or social background variables as primary explanations for the causes of violence. Sociological studies of violence rarely analyze violence itself or violent situations as complex and multifaceted social actions that need to be theorized. As a partial response to this lack of theory, the article presents the French sociologist Luc Boltanski’s »approximated outline« of a theory of violence from the book Love and Justice as Competences. However, the article identifies a fundamental conceptual problem in Boltanski’s approach, and offers a suggestion for overcoming it by integrating a phenomenological distinction between locative, raptive and autotelic violence. The article attempts to reconstruct the foundation of a pragmatic theory of violence based, first and foremost, on a distinction between three physical forms of violence. The purpose of this reconstruction is to render French pragmatic sociology useful in studies of situations in which violence is present, and to encourage studies of a form of action that has largely been neglected by sociology. Keywords: Luc Boltanski, violence, French pragmatic sociology, Jan Philipp Reemtsma.
Published
2017-04-07
Section
Artikler