Mod en pragmatisk sociologi om fysisk vold

Mikkel Kronborg Jønck

Abstract


Denne artikel tager afsæt i en kritik af sociologiske studier af vold, der peger
på kulturelle og sociale baggrundsvariable, når voldelige gerninger skal forklares.
Disse studier analyserer sjældent volden som en kompleks og mangefacetteret
social handling, der kalder på teoretiske forklaringer. Som et
delvist svar på denne forsømmelse introduceres til den franske sociolog Luc
Boltanskis »tilnærmede udkast« til en handlingsteori om vold, som er en del
af en større handlingssociologi, der præsenteres i bogen Love and Justice as
Competences. Der peges dog på et grundlæggende konceptuelt problem i Boltanskis
udkast til en teori om vold, som forsøges afhjulpet ved at integrere en
fænomenologisk distinktion mellem henholdsvis lokativ, raptiv og autotelisk
vold heri. Hensigten er at rekonstruere grundlaget for en pragmatisk sociologi
om vold – funderet i en distinktion mellem (først og fremmest) voldens
fysiske former. Formålet med denne rekonstruktion er at gøre fransk pragmatisk
sociologi anvendelig i studiet af situationer, hvor vold spiller en rolle.
Herved åbnes op for sociologisk analyse af en handlingsform, som har været
tildelt sparsom opmærksomhed i sociologien.


ENGELSK ABSTRACT

Mikkel Kronborg Jønck:

Towards a pragmatic sociology of physical violence

This article begins with a critique of a number of sociological studies of violence
that use cultural or social background variables as primary explanations
for the causes of violence. Sociological studies of violence rarely analyze
violence itself or violent situations as complex and multifaceted social actions
that need to be theorized. As a partial response to this lack of theory, the article
presents the French sociologist Luc Boltanski’s »approximated outline« of a
theory of violence from the book Love and Justice as Competences. However, the
article identifies a fundamental conceptual problem in Boltanski’s approach,
and offers a suggestion for overcoming it by integrating a phenomenological
distinction between locative, raptive and autotelic violence. The article attempts
to reconstruct the foundation of a pragmatic theory of violence based,
first and foremost, on a distinction between three physical forms of violence.
The purpose of this reconstruction is to render French pragmatic sociology
useful in studies of situations in which violence is present, and to encourage
studies of a form of action that has largely been neglected by sociology.

Keywords: Luc Boltanski, violence, French pragmatic sociology, Jan Philipp Reemtsma.

Keywords


Luc Boltanski; vold; fransk pragmatisk sociologi; Jan Philipp Reemtsma.

Full Text:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.22439/dansoc.v28i2.5612

ISSN: 0905-5908

Hosted by CBS Library