Tilpasningsstrategier på Sexologisk Klinik – En undersøgelse af transkønnede klienters forhandling af identitet

Forfattere

  • Ida Friis Thing
  • Viola Marie Skovgaard

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v28i3.5642

Nøgleord:

klientgørelse, tilpasningsstrategier, Goffman, institutionelle identiteter, transkønnet.

Resumé

Denne artikel præsenterer resultaterne fra 9 kvalitative interviews med transpersoner, der enten er eller har været i behandling på den offentlige institution Sexologisk Klinik på Rigshospitalet i København. I Danmark har de to offentlige institutioner Sexologisk Klinik og Sexologisk Center Aalborg monopol på behandling af transpersoner. Klienter der ønsker hormonel eller kropsmodificerende behandling må således gennemgå et udredningsforløb på en af disse institutioner. Artiklen viser, hvordan identiteten transseksuel kan siges at udgøre en institutionel identitet på Sexologisk Klinik, som klienterne aktivt udfordrer, følger eller indretter sig strategisk efter. I artiklen analyserer vi, ved hjælp af Goffmans teoriapparat fra hans analyse om den totale institution, hvordan klienterne gør brug af tilpasningsstrategier i et forsøg på at håndtere de institutionelle identiteter, de tilbydes. Vi viser, at klienterne i udpræget grad anvender, hvad Goffman betegner som en koloniserende tilpasningsstrategi på klinikken og således bestræber sig på at få mest ud af institutionens muligheder ved at omstrukturere deres livshistorier, så de passer til institutionens kriterier for godkendelse til behandling. I analysen benyttes en kombination af symbolsk interaktionisme og socialkonstruktivisme til at undersøge den relationelle karakter af reproduktionen af den institutionelle identitet transseksuel. ENGELSK ABSTRACT: Ida Friis Thing and Viola Marie Skovgaard: Strategies ofadaptation at a sexology clinic: a study of transgenderclients’ negotiation of identity This article presents the results from nine qualitative interviews with transgender clients concerning their experiences with a public healthcare sexology clinic. At this institution transgender clients apply for approval to receive hormonal treatment and body modifying surgery. The article analyses the social process of clientisation in encounters between clients and mental health professionals, which involve the construction of the institutional identity transsexual, that is, some conditions for how the clients might perceive and present themselves. We employ Goffman’s theoretical concepts from his analysis of the total institution to describe how clients adapt to this process of clientisation by making use of a variety of strategies. Some clients are continuingly resisting the institution and the mental health professionals, while other clients adapt fully to the institutional ideology of therapy. However most clients take advantage of possibilities within the institution by creating narratives that correspond with the institutional criteria for the diagnosis transsexual. We employ a combination of the symbolic interactionist and the social constructivist approaches to emphasize the relational character of the reproduction of the institutional identity transsexual. Keywords: Clientisation, Adaptation Strategies, Goffman, Institutional Identities, transgender

Referencer

Abrams, L. S., & Hyun, a. (2008): »Mapping a Process of Negotiated Identity Among Incarcerated

Male Juvenile Offenders«. Youth & Society, 41, 1: 26-52.

Becker, Howard. S. (2005) (opr. 1963): Outsidere. Studier i afvigelsessociologi. København:

Hans Reitzels Forlag.

Davy, Zowie (2010): »Transsexual Agents: Negotiating Authenticity and Embodiment within

the UK’s Medicolegal System«, i S. Hines & T. Sanger (eds): Transgender Identities –

Towards a Social Analysis of Gender Diversity (pp. 106-126). New York: Routledge.

Dewey, Jodie M (2008): »Knowledge Legitimacy: How Trans-Patient Behavior Supports

and Challenges Current Medical Knowledge«. Qualitative Health Research, Vol. 18, No.

https://doi.org/10.1177/1049732308324247

Fahnøe, Kristian A (2016): »Bekendelsesformer i gruppeterapi for alkoholmisbrugere: En

interaktionistisk analyse af en magtteknik«, Dansk Sociologi, 27, 1: 36-54.

Goffman, Erving (1959): »The Presentation of Self in Everyday Life«. London: The Penguin

Press.

Goffman, Erving (1967) (opr. 1961): Anstalt og Menneske. Den totale institution socialt set. Danmark:

Jørgen Paludans forlag.

Goffman, Erving (1975) (opr:1963): Stigma. København: Nordisk Forlag.

Goffman, Erving (1970) (opr:1969): Strategic Interaction. Philadelphia: University of Pennsylvania

Press.

Gubrium, Jaber F. & Holstein, James A. (2001): »Introduction. Trying Times. Troubled Selves.

«, i Jaber F. Gubrium & James A. Holstein (eds): Institutional Selves. Troubled Identities

in a Postmodern World (pp. 1-22). New York: Oxford University Press.

Holm, Marie-Louise. (2017). Fleshing out the self. Linköping University.

Järvinen, Margaretha (2001): »Accounting for Trouble: Identity Negotiations in Qualitative

Interviews with Alcoholics« Symbolic Interaction, 24, 3: 263-284.

Järvinen, Margaretha & Mik-Meyer, Nanna (2010) (opr. 2005): »Indledning: Kvalitative

metoder i et interaktionistisk perspektiv«, i M. Järvinen & N. Mik-Meyer (red.) (pp.

-26). Kvalitative Metoder i et Interaktionistisk Perspektiv. København: Hans Reitzels Forlag.

Järvinen, Margaretha (2003): »Alkoholfortællinger i et institutionelt landskab«, i M. Järvinen

& N. Mik-Meyer (red.) (pp. 30-58). At skabe en klient – Institutionelle identiteter i socialt

arbejde. København: Hans Reitzels Forlag.

Järvinen, Margaretha & Mik-Meyer, Nanna (2003): »Indledning: At skabe en klient«, i M.

Järvinen & N. Mik-Meyer (red.) (pp. 9-29). At skabe en klient – Institutionelle identiteter i

socialt arbejde. København: Hans Reitzels Forlag.

Järvinen, Margaretha & Mik-Meyer, Nanna (2003): »Institutionelle paradokser«, i M. Järvinen

& N. Mik-Meyer (red.) (pp. 227-243). At skabe en klient – Institutionelle identiteter i

socialt arbejde. København: Hans Reitzels Forlag.

Juhila, Kirsi. (2004). »Talking back to stigmatized identities: Negotiation of culturally dominant

categorizations in interviews with shelter residents«. Qualitative Social Work, 3: 259-

https://doi.org/10.1177/1473325004045665

Juhila, Kirsi., & Abrams, Laura. S. (2011): »Special Issue Editorial: Constructing Identities

in Social Work Settings«. Qualitative Social Work, 10, 3: 277-292. https://doi.

org/10.1177/1473325011409480

Mead, George Herbert (1934): Mind, Self and Society from the standpoint of a social behaviorist.

Chicago: University of Chicago Press.

Mik-Meyer, Nanna (2010): »An illness of one’s own: power and the negotiation of identity

among social workers, doctors and patients without a bio-medical diagnosis«, Journal

of Power, 3, 2: 171-187.

Mik-Meyer, Nanna & Roelsgaard Obling, Anne (2012): »The negotiation of the sick role:

general practitioners’ classification of patients with medically unexplained symptoms«

in: Sociology of Health & Illness, 34, 7: 1025-1038.

Mik-Meyer, Nanna & Villadsen, Kaspar (2013): Power and Welfare. Understanding Citizens’

Encounter with State Welfare. New York: Routledge.

Scott, Susie. (2010): »Revisiting the Total Institution. Performative Regulation in the Reinventive

Institution«. Sociology, 44, 2: 213-231.

Skovgaard, Viola. & Thing, Ida. (2015): Transseksuel – En institutionel identitet på Sexologisk

Klinik, bacheloropgave. København: Sociologisk Institut, Københavns Universitet

Staunæs, Dorthe & Søndergaard, Dorte Marie. (2010) (opr. 2005): »Interview i en tangotid«,

i M. Järvinen & N. Mik-Meyer (red.) (pp. 49-72). Kvalitative Metoder i et Interaktionistisk

Perspektiv. København: Hans Reitzels Forlag.

Stax, Tobias Børner. (2003): »Fordi ingen er ens – eller …? En analyse af tre hjemløse klienters

strategier på et lokalcenter«, i M. Järvinen & N. Mik-Meyer (red.) (pp. 164-191). At

skabe en klient – Institutionelle identiteter i socialt arbejde. København: Hans Reitzels Forlag.

Uggerhøj, Lars (2005) (opr: 2002): »Menneskelighed i mødet mellem socialarbejder og klient

– ideal eller realitet?«, i M. Järvinen, Jørgen Elm Larsen & Nils Mortensen (red.) (p. 81-

: Det magtfulde møde mellem system og klient. Danmark. Aarhus Universitetsforlag.

Vipond, Evan (2005): »Resisting Transnormativity: challenging the medicalization and

regulation of trans bodies«. Theory in Action, 8, 2: 21-44: https://doi.org/10.3798/tia.1937-

15008.

Downloads

Publiceret

2017-10-15

Nummer

Sektion

Artikler