Babysimulator som pædagogisk styringsteknik – om magt og den frie vilje i sociale indsatser for marginaliserede unge

Forfattere

  • Vivi Friis Søgaard

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v29i2.5749

Resumé

Artiklen bygger på et kvalitativt studie af babysimulatorforløb i Danmark og belyser, hvordan de fagprofessionelle forsøger at balancere mellem idealet om borgerens frie vilje og den magt, som uvilkårligt ligger i skulle prøve at påvirke marginaliserede borgere til at træffe bestemte valg om forældreskab. Artiklen tydeliggør også, hvordan de fagprofessionelle i deres ageren ikke blot er styret af det socialpædagogiske felts idéer om det rigtige forældreskab, men også forholder sig kritisk og refleksiv til egen praksis. I dette komplekse arbejde bliver babysimulatoren et kraftfuldt styringsredskab, der gennem simuleret rollespil og »objektive« vidensdata leder deltagerne til (frivilligt) at træffe ansvarsfulde valg om et fremtidigt forældreskab, hvorfor en mere brutal og direkte magtanvendelse kan undgås. ENGELSK ABSTRACT Vivi Friis Søgaard: The baby simulator as a pedagogical guidance technique. On power and free will in social programs with marginalized youth Social robots such as the baby simulator are used by professionals to guide, monitor and regulate marginalized people in becoming competent parents. This article is based on a qualitative study of baby simulator programs in Denmark, and illustrates how professionals try to balance the ideal of the citizen’s free will with the power necessary to influence marginalized citizens in making »the right« decision. The article shows how control techniques like role-play, the use of electronic data, narratives and dream scenarios become new ways of guiding the participants to (voluntarily) make responsible choices about their future parenthood. In addition, the article focuses on how professionals reflect about their use of the baby simulator as a tool of power, and if it is ethically appropriate to let pregnant women participate in the program, since participation might lead these women to choose abortion. Keyword: Parenthood, baby simulator program, power, the free choice, leaning tolls, ethical dilemma

Referencer

Andersen, N.Å. 2008: Legende magt, Hans Reitzel, Kbh.

Barnett, J.E. 2006: ‘Evaluating »baby think it over« infant simulators: a comparison group study’, Adolescence, vol. 41, no. 161, pp. 103-110

Birkler, J. 2014: Bogen om provokeret abort: perspektiver og udfordringer. Nyt Nordisk Forlag, Kbh.

Bourdieu, P. 1997: The logic of practice. Polity Press, Cambridge

Bourdieu, P. & Wacquant, L.J.D. 1996: Refleksiv sociologi: mål og midler. Hans Reitzel, Kbh.

Carstens, A. 2002: »‘Motivation’ i visitationssamtaler på aktiveringsområder«, i M. Järvinen, J. Elm Larsen, & N. Mortensen (eds), Det magtfulde møde mellem system og klient, Aarhus Universitetsforlag, Århus

De Anda, D. 2006: ‘Baby Think It Over: evaluation of an infant simulation intervention for adolescent pregnancy prevention’. Health & Social Work, vol. 31, no. 1, pp. 26-35. https://doi.org/10.1093/hsw/31.1.26

Didion, J. & Gatzke, H. 2004: ‘The Baby Think It Over experience to prevent teen pregnancy: a postintervention evaluation’. Public Health Nursing (Boston, Mass.), vol. 21, no. 4, pp. 331-337. https://doi.org/10.1111/j.0737-1209.2004.21406.x

Duus, T. 2013: ‘Rollespil som læringsmedie’, i K. Sandvik & A.M. Waade (eds). Rollespil i æstetisk, pædagogisk og kulturelt perspektiv. Nota, Kbh.

Fahnøe, K. 2016: ‘Fattigdom, marginalisering, stigmatisering og institutionelle identiteter’, i B. Myggen Jensen & I. Schiermacher (eds). Udsatte voksne og socialt arbejde. pp. 117-133, Hans Reitzel, Kbh.

Foucault, M. 1983: ‘Afterword. The Subject and Power’, in H.L. Dreyfus & P. Rabinow (eds), Michel Foucault : beyond structuralism and hermeneutics, 2nd edn, University of Chicago Press, Chicago, Ill.

Foucault, M. 1994: Viljen til viden. Det lille Forlag, Frederiksberg

Foucault, M. 1999: Overvåkning og straff: det moderne fengsels historie. 3. utgave, Gyldendal, Oslo

Galløe, L. 2016: ‘Legens alvor: styring i rollespillets læringspraksis’, Dansk Sociologi, vol. 27, no. 1, pp. 57-73, 77. https://doi.org/10.22439/dansoc.v27i1.5129

Ghosh, F. 2007: ‘Magt og intersektionalitet i socialt arbejde’, Nordisk Sosialt Arbeid, vol. 27, no. 4

Giddens, A. 1994: Modernitetens konsekvenser. Hans Reitzel, Kbh.

Hall, C. 2003: Constructing clienthood in social work and human services: interaction, identities and practices. Jessica Kingsley Publishers, London

Henriksen, L.S. & Prieur, A. 2004: ‘Et nyt perspektiv på magt i det sociale arbejde’, Dansk Sociologi, vol. 15, no. 3, pp. 101-110. https://doi.org/10.22439/dansoc.v15i3.266

Herrman, J.W., Waterhouse, J.K., & Chiquoine, J. 2011: ‘Evaluation of an infant simulator intervention for teen pregnancy prevention’, Journal of Obstetric, Gynecologic, and Neonatal Nursing: JOGNN, vol. 40, no. 3, pp. 322-328. https://doi.org/10.1111/j.1552-6909.2011.01248.x

Järvinen, M., Elm Larsen, J., & Mortensen, N. 2002: Det magtfulde møde mellem system og klient. Aarhus Universitetsforlag, Århus

Järvinen, M. & Mik-Meyer, N. 2003: At skabe en klient: institutionelle identiteter i socialt arbejde. Hans Reitzel, Kbh.

Krogstrup, H.K. 2011: Kampen om evidens: resultatmåling, effektevaluering og evidens. Hans Reitzel, Kbh.

Lévi-Strauss, C. 1966: The savage mind. University of Chicago Press, Chicago

Lind, L.E. 2016: ‘Brug robot babyer varsomt’, Sygeplejersken, vol. 116, no. 13, pp. 56-59

Mathiasen, M.K. & Vangkilde, K.T. 2017: ‘Innovation 1: Tidsskriftet Antropologi nr. 74’, Innovationens Politik. Om Babysimulatorer, Sårbare Unge Og Drømmen Om et Barn

Mccowan, R.J.; Roberts, S.W.; Slaughter, J. 2009: ‘Using Infant Simulation to Reduce Pregnancy among High School Students’, Health Educator, vol. 41, no. 1, pp. 35-41

Mik-Meyer, N. 2004: Dømt til personlig udvikling: identitetsarbejde i revalidering. Hans Reitzel, Kbh.

Mik-Meyer, N. & Villadsen, K. 2014: Power and welfare : understanding citizens’ encounters with state welfare. Routledge, London

Nissen, M.A. 2007: ‘Magt og magtesløshed i socialt arbejde’, i M.A. Nissen, K. Pringle, & L. Uggerhøj (eds), Magt og forandring i socialt arbejde, Akademisk Forlag, Kbh.

Nissen, M.A., Pringle, K., & Uggerhøj, L. 2007: ‘Bogens perspektiv’, i Magt og forandring i socialt arbejde, Akademisk Forlag, Kbh.

Rehn, N. 2012: ‘Professor i pædagogik: Det er »etisk uforsvarligt« at uddele dukker til gravide’, Politiken

Riessman, C.K. & Quinney, L. 2005: ‘Narrative in Social Work: A Critical Review’, Qualitative Social Work: Research and Practice, vol. 4, no. 4, pp. 391-412. https://doi.org/10.1177/1473325005058643

Socialstyrelsen 2017: Inspirationsmateriale Servicelovens § 11, stk. 3. Kbh. Socialstyrelsen

Søgaard, V.F. 2017: ‘Når ønsket om moderskab vækker bekymring.’, Kvinder, Køn og Forskning, no. 2-3

Somers, C.L. 2014: ‘Effects of Infant Simulators on Urban, Minority, Middle School Students’, Health Promotion Practice, vol. 15, no. 1, pp. 35-43. https://doi.org/10.1177/1524839913478947

Steffen, V. 2005: ‘Erfaringspolitik: om brug af fortællinger i medicinsk antropologi’, Tidsskrift for Forskning i Sygdom Og Samfund, pp. 103-116

Uggerhøj, L. 2002: ‘Menneskelighed i mødet mellem socialarbejdere og klient – ideal og realitet.’, i M. Järvinen, J. Elm Larsen, & N. Mortensen (eds), Det magtfulde møde mellem system og klient, Aarhus Universitetsforlag, Århus

Villadsen, K. 2004: Det sociale arbejdes genealogi: om kampen for at gøre fattige og udstødte til frie mennesker. Hans Reitzel, Kbh.

Wellejus, A. og A. 2006: ‘Leg, lyst og læring’, i K. Sandvik & A.M. Waade (eds), Rollespil i æstetisk, pædagogisk og kulturelt perspektiv, Aarhus Universitetsforlag, Århus

Downloads

Publiceret

2018-06-23

Nummer

Sektion

Artikler