Republikaneren, multikulturalisten og de to nationalister: National identitet samt social og politisk sammenhængskraft i Danmark

Forfattere

  • Kristian Kongshøj

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v29i2.5751

Nøgleord:

national identitet, nationalisme, social sammenhængskraft, republikanisme, multikulturalisme

Resumé

Denne artikel undersøger på basis af en ny spørgeskemaundersøgelse fra 2014 danskernes forestillinger om de værdier, der bør kendetegne et nationalt fællesskab. Vha. faktoranalyse og latent class analysis knyttes de empiriske skillelinjer og positioner efterfølgende an til forskellige indikatorer for social tillid, solidaritet, »politisk kultur«, samt national stolthed og opfattelsen af at dele værdier med andre danskere (foruden typiske socioøkonomiske variable). Resultaterne indikerer blandt andet, at national stolthed eller opfattelsen af at dele værdier ikke hænger positivt sammen med tillid og solidaritet, idet dette i den danske kontekst er forbundet med en mere nationalistisk orientering. Den latente klasseanalyse understreger, at konservativ nationalisme og multikulturalisme kun kunne beskrive omkring halvdelen af den danske befolkning på undersøgelsestidspunktet. I tilgift ser vi også liberal nationalisme og republikanisme. I denne analyse ser vi blandt andet forskellige varianter af høj national stolthed, som tenderer til at være enten republikansk eller konservativ nationalistisk. Den ene er forbundet positivt med tillid og solidaritet, mens den anden er negativt forbundet. Ligeledes er den konservative nationalisme forbundet med en utilfredshed med demokratiet i forhold til alle de tre andre grupper. ENGELSK ABSTRACT Kristian Kongshøj: The Republican, the Multiculturalist and the two Nationalists: National identity and social and political cohesion in Denmark This article investigates Danish normative ideas regarding the values that should characterize national identity. It is based on a survey from 2014. The study employs factor analysis and latent class analysis to examine empirical cleavages. These are then related to indicators of social trust, solidarity, political culture, national pride and sharing values. The results indicate, among other things, that national pride and the perception of sharing values with others are not by themselves positively associated with trust and solidarity, since these are also associated with nationalism. The latent class analysis shows that conservative nationalism and multiculturalism can only describe about half of the Danish population. In addition, we identify two other groups of liberal nationalists and republicans. In this analysis, we see that high national pride tends to be either republican or conservative nationalist. The former is positively associated with trust and solidarity, while the other is negatively associated with these factors. In addition conservative nationalism is associated with dissatisfaction with democracy. Keywords: National identity, nationalism, social cohesion, republicanism, multiculturalism.

Referencer

Almond, Gabriel A. & Sidney Verba 1963: The civic culture. Princeton: Princeton University Press.

Banting, Keith & Will Kymlicka 2017: »Introduction: The Political Sources of Solidarity in Diverse Societies«, in Banting, Keith & Wil Kymlicka (ed.): The Strains of Commitment. The Political Sources of Solidarity in Diverse Societies (pp. 1-60). Oxford: Oxford University Press.

Barnard, Frederick M. 2003: Herder on Nationality, Humanity and History. Montreal: McGillQueen’s University Press.

Bonikowski, Bart & Paul DiMaggio 2016: »Varieties of American Popular Nationalism«. American Sociological Review, 81, 6: 949-980.

Brown, James D. 2009: »Choosing the right type of rotation in PCA and EFA«. JALT Testing & Evaluation SIG Newsletter, 13, 3: 20-25

Breidahl, Karen, Nils Holtug & Kristian Kongshøj 2018: »Do Shared Values Promote Social Cohesion? If so, which?«. European Political Science Review, 10, 1: 97-118.

Brubaker, Rogers 1992: Citizenship and Nationhood in France and Germany. Cambridge: Harvard University Press.

Castells, Manuel 1997: The Power of Identity. The Information Age: Economy, Society and Culture. Oxford: Blackwell.

Collins, Linda M. & Stephanie T. Lanza 2010: Latent Class and Latent Transition Analysis. With Applications in the Social, Behavioral, and Health Sciences. Hoboken: John Wiley & Sons.

Delhey, Jan, Kenneth Newton & Christian Welzel 2011: »How General is Trust in ‘Most People?’ Solving the Radius of Trust Problem«. American Sociological Review, 76, 5: 786-807

Goul Andersen, Jørgen, Lars Torpe & Johannes Andersen 2000: Hvad folket magter. Demokrati, magt og afmagt. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Gundelach, Peter 2002: Det er dansk. København: Hans Reitzels forlag.

Gundelach, Peter 2004: »Det særligt danske?«, i Peter Gundelach (red.): Danskernes særpræg. København: Hans Reitzel: 11-20

Gundelach, Peter, Hans R. Iversen & Margit Warburg 2008: I hjertet af Danmark. København: Hans Reitzels Forlag

Holtug, Nils 2017: »Identity, Causality and Social Cohesion«. Journal of Ethnic and Migration Studies, 43, 7: 1084-1100

Holtug, Nils 2016: »Community Conceptions and Social Cohesion: Theoretical, Empirical and Normative Issues«, in Michael Böss (ed.): Bringing Culture Back In. Human Security and Social Trust (pp. 102-120). Aarhus: Aarhus University Press.

Inglehart, Ronald F. & Pippa Norris 2016: »Trump, Brexit and the Rise of Populism: Economic Have-Nots and Cultural Backlash.«. HKS Faculty Research Working Papers. Harvard Kennedy School

Jenkins, Richard 2011: Being Danish: Paradoxes in Everyday Life. København: Museum Tuscalunum.

Johnston, Richard, Keith Banting, Will Kymlicka & Stuart Soroka 2010: »National Identity and Support for the Welfare State«. Canadian Journal of Political Science, 43, 2: 249-277.

Kohn, Hans 1944: The Idea of Nationalism. A Study in its Origins and Background. New York: Macmillan.

Koopmans, Ruud 2013: »Multiculturalism and Immigration: A Contested Field in CrossNational Comparison«. Annual Review of Sociology, 39: 147-169

Kymlicka, Will 2016: »Misinterpreting Multiculturalism«, in Michael Böss (ed.): Bringing Culture Back In. Human Security and Social Trust. Aarhus: Aarhus University Press: 70-87

Lanza, Stephanie T., John J. Dziak, Liying Huang, Aaron T. Wagner & Linda Collins 2014: LCA Stata plugin users’ guide (Version 1.1). State College: Pennsylvania State University.

Larsen, Christian Albrekt 2008. Danskernes nationale forestillinger. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Larsen, Christian Albrekt 2016. Den danske republik. Forandringer I danskernes nationale forestillinger. København: Hans Reitzels forlag.

Larsen, Christian Albrekt 2017. »Revitalizing the ’Civic’ and ’Ethnic’ Distinction: Perceptions of Nationhood Across two Dimensions, 44 Countries and two Decades.« Nations and Nationalism, 23, 4: 970-993.

Miller, David 1995: On Nationality. Oxford: Clarendon Press

Miler, David 2000: Citizenship and National Identity. Oxford: Polity Press

Miller, David & Sundas Ali 2014: »Testing the National Identity Argument«. European Political Science Review, 6, 2: 237-259.

Mood, Carina 2009. »Logistic Regression: Why We Cannot Do What We Think We Can Do, and What We Can Do About It.« European Sociological Review, 6, 1: 67-82

Müller, Jan-Werner 2016: Hvad er populisme?. København: Informations Forlag.

Van der Meer, Tom & Jochem Tolsma 2014: »Ethnic Diversity and its Effects on Social Cohesion«. Annual Review of Sociology 40: 459-578

Mouritsen, Per 2015: En plads i verden. Det moderne medborgerskab. København: Gyldendal

Reeskens, Tim & Marc Hooghe 2010: »Beyond the Civic-Ethnic Dichotomy: Investigating the Structure of Citizenship Concepts across Thirty-Three Countries.« Nations and Nationalism, 16, 4: 579-597.

Smith, Anthony D. 1998: Nationalism and modernism. London: Routledge

Stanley, Ben 2008: »The thin ideology of populism.« Journal of Political Ideologies, 13, 1: 95-110

Torpe, Lars & Henrik Lolle 2011: »Identifying Social Trust in Cross-Country Analysis: Do We Really Measure the Same?«. Social Indicators Research, 103, 3: 481-500.

Downloads

Publiceret

2018-06-23

Nummer

Sektion

Artikler