Tilhørsforhold og danskhed. Debatten om kønsopdelt svømning

Forfattere

  • Verena Lenneis
  • Sine Agergaard

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v29i3.5804

Nøgleord:

køn, etnicitet, religion, tilhørsforhold, integration

Resumé

I 2016 og 2017 skabte kvindesvømning – et tilbud, der tiltrækker mest, men ikke udelukkende etniske minoritetskvinder – intens debat i hele Danmark. Denne artikel fokuserer på den politiske debat i Aarhus Byråd, der førte til en beslutning om, at der i kommunens svømmehaller ikke må være kønsopdelt svømning i den offentlige åbningstid. Formålet med artiklen er at undersøge, hvordan en fritidsaktivitet som kvindesvømning blev til et problem i 2016, som krævede en langvarig debat og et politisk indgreb. Med udgangspunkt i Nira Yuval-Davis’ begreber om politisering af tilhørsforhold viser vores analyse, hvordan forestillinger om danskhed og dertilhørende danske værdier gøres til centrale argumenter i den politiske debat, som fører til politisk regulering af en velbesøgt sundhedsfremmende fritidsaktivitet. Debatten om kønsopdelt svømning understreger, at værdier såsom individuel valgfrihed eller religionsfrihed, som indtil for nyligt prægede den politiske praksis i nordiske velfærdsregimer, afløses af danskhed som den altoverskyggende værdiramme. ENGELSK ABSTRACT Verena Lenneis & Sine Agergaard: The debate about gender-segregated swimming: belonging and Danishness In 2016 and 2017, women-only swimming – an initiative that attracts mostly, but not exclusively minority ethnic women – caused considerable discussion across Denmark. This article focuses on the year-long political debate in the city council of Aarhus which subsequently led to a ban on women-only swimming activities during public opening hours in the municipality’s indoor swimming pools. The aim of this article was to examine why a leisure time activity such as women-only swimming became a ‘problem’ in 2016, and how it became subjected to political regulation. Drawing on Nira Yuval-Davis’ politics of belonging, our analysis shows how imaginations of ‘Danishness’ and, in particular, Danish values became central arguments in the political debate that led to the regulation of a well-attended and health-promoting leisure activity. The debate on gender-segregated swimming emphasizes that values such as freedom of choice or freedom of religion, which until recently have dominated the political practice in Nordic welfare regimes, are replaced by ‘Danishness’ as the paramount political concern. Keywords: gender, ethnicity, religion, belonging, integration

Referencer

Agergaard, Sine 2011: »Development and appropriation of an integration policy for sport: How Danish sports clubs have become arenas for ethnic integration«. International Journal of Sport Policy, 3, nr. 3:341-353.

Almila, Anna-Mari i tryk: Veiling in Fashion: Space and the Hijab in Minority Communities. London: I.B Tauris.

Anderson, Benedict 1983: Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism. London: Verso.

Andreassen, Rikke 2011: »Burka og bryster. Debatter om tørklæder, tilgængelighed, ligestilling og nationalitet«. I Degn, Inge & Kirsten Søholm (red.): Tørklædet som tegn. Tilsløring og demokrati i en globaliseret verden. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag (s. 80-95).

Andreassen, Rikke & Birte Siim 2010: »Debatter og reguleringer af muslimske tørklæder populisme og symboler«. Politik, 13, nr. 4:16-24.

Arnfred, Signe 2007: »Postkolonial, feministisk kritik – Introduktion«. I Søndergaard, Dorte Marie (red.), Feministiske tænkere. København: Hans Reitzels Forlag (s. 207-217).

Bakkaer Simonsen, Kristina 2016: »Ghetto-Society-Problem: A Discourse Analysis of Nationalist Othering: Ghetto-Society-Problem«. Studies in Ethnicity and Nationalism, 16, nr. 1:83-99.

Braun, Virginia & Victoria Clarke 2006: »Using thematic analysis in psychology«. Qualitative Research in Psychology, 3, nr. 2:77-101.

Brubaker, Rogers 2017: »Between nationalism and civilizationism: the European populist moment in comparative perspective«. Ethnic and Racial Studies, 40, nr. 8: 1191-1226.

Christensen, Ann-Dorte 2008: »Nationalisme og lokalt tilhørsforhold«. Kvinder, Køn Og Forskning, nr. 16:59-68.

Christensen, Ann-Dorte 2009: »Belonging and unbelonging from an intersectional perspective«. Gender, Technology and Development, 13, nr. 1:21-41.

Dagkas, Symeon 2011: »Multiple voices: Improving participation of Muslim girls in physical education and school sport«. Sport, Education and Society, 16, nr. 2:223-239.

Glick Schiller, Nina et al. 1995: »From Immigrant to Transmigrant: Theorizing Transnational Migration«. Anthropological Quarterly, 68, nr. 1:48-63.

Hamburger, Charlotte 1990: »Assimilation som et grundtræk i dansk indvandrerpolitik«. Politica, 22:306-319.

Jensen, Qvotrup Sune & Ann-Dorte Christensen 2011: »Intersektionalitet som sociologisk begreb«. Dansk Sociologi, 22, nr. 4:71-88.

Joppke, Christian 2007: »Beyond national models: Civic integration policies for immigrants in Western Europe«. West European Politics, 30, nr. 1:1-22.

Korteweg, Anna & Gökçe Yurdakul 2014: The headscarf debates: conflicts of national belonging. Stanford: Stanford University Press.

Lähdesmäki, Tuuli 2016: »Fluidity and flexibility of ‘belonging’: Uses of the concept in contemporary research«. Acta Sociologica, 59, nr. 3:233-247.

Miles, Claire & Tansin Benn 2016: »A case study on the experiences of university-based Muslim women in physical activity during their studies at one UK higher education institution«. Sport, Education and Society, 21, nr. 5:723-740.

Minganti, Pia 2013: »Burqinis, Bikinis and Bodies: encounters in Public Pools in Italy and Sweden«. I Tarlo, Emma & Moors, Annelies (red.): Islamic Fashion and Anti-Fashion. New Perspectives from Europe and America. London: Bloomsbury (s. 33-54).

Mouritsen, Per & Tore Vincents Olsen 2013: »Denmark between liberalism and nationalism«. Ethnic and Racial Studies, 36, nr. 4: 691-710.

Mohanty, Chandra 2007: »Under et vestligt blik: Feministisk forskning og koloniseringsdiskurser«. I Søndergaard, Dorte Marie (red.): Feministiske tænkere. København: Hans Reitzels Forlag (s. 217-251).

Patton, Michael Quinn 2015: Qualitative Research & Evaluation Methods. Thousand Oaks California: SAGE Publications.

Pfister, Gertrud 2011: »Muslim women and sport in diasporas: Theories, discourses and practices – analysing the case of Denmark«. I Benn, Tansin et al. (red.), Muslim Women and Sport. London: Routledge (s. 41-76).

Rana, Jasmijn 2014: »Encouraging Participation in Ladies-Only Kickboxing«, Etnofoor, 26 nr. 2:33-48.

Rana, Jasmijn 2018: »Ladies-only! Empowerment and comfort in gender-segregated kickboxing in the Netherlands«. I Ratna, Aarti & Samaya Farooq Samie (red.): Race, Gender and Sport: The Politics of Ethnic »Other« Girls and Women. London: Routledge (s. 148-169).

Roggeband, Conny & Mieke Verloo 2007: »Dutch Women are Liberated, Migrant Women are a Problem: The Evolution of Policy Frames on Gender and Migration in the Netherlands, 1995-2005«. Social Policy and Administration, 41, nr. 3:271-288.

Rosenberger, Sieglinde & Birgit Sauer 2012: Politics, religion and gender: framing and regulating the veil. London: Routledge.

Scott, Joan Wallach 2007: The politics of the veil. Princeton N.J: Princeton University Press.

Shavit, Uriya & Frederic Wiesenbach 2012: »An ‘integrating enclave’: The case of Al-Hayat, Germany’s first Islamic fitness center for women in cologne«. Journal of Muslim Minority Affairs, 32, nr. 1:47-61.

Singhammer, John 2008: Etniske minoriteters sundhed. Center for Folkesundhed, Region Midtjylland. Hentet fra https://www.regionsyddanmark.dk/dwn510078

Thylin, Julia 2016: The Burkini as a Symbolic Threat: Anthropological Perspectives on the Ban of the Burkini on French Beaches 2016. Lund University.

v. Freiesleben, Mikaela 2016: Et Danmark af parallelsamfund: Segregering, ghettoisering og social sammenhængskraft: Parallelsamfundet i dansk diskurs 1968-2013 – fra utopi til dystopi. Københavns Universitet.

Yuval-Davis, Nira 2006: »Belonging and the politics of belonging«. Patterns of Prejudice, 40 nr. 3, 197-214.

Yuval-Davis, Nira 2007: »Intersectionality, Citizenship and Contemporary Politics of Belonging«. Critical Review of International Social and Political Philosophy, 10, nr. 4:561-574.

Yuval-Davis, Nira 2011: The politics of belonging: intersectional contestations. London: Sage.

Downloads

Publiceret

2019-09-22

Nummer

Sektion

Artikler