Farlige unge eller farlig forskning: Om udviklingen af strategier for etiske situationer og dilemmaer i forskning sammen med unge mænd i bandegrupperinger

Forfattere

  • Kirsten Elisa Petersen

DOI:

https://doi.org/10.22439/dansoc.v29i4.5949

Nøgleord:

Subjektorienteret etik, unge i bander, farlig forskning, social forskning, forskning med unge, kvalitativ forskning.

Resumé

Denne artikel udforsker, hvordan forskning sammen med unge mænd i bandegrupperinger udfordrer de traditionelle moralske, juridiske og professionelle retningslinjer inden for etik i social forskning, særligt i relation til beskyttelse, fortrolighed og anonymisering, når der udføres såkaldt farlig forskning. Med afsæt i et igangværende forskningsprojekt, der involverer 15 unge bandemedlemmers egne fortællinger om opvækst, hverdagsliv og socialpædagogiske indsatser, udforskes og diskuteres en række etiske situationer og dilemmaer, der er vokset frem gennem forskningsprojektets empiriske forløb. Artiklen fokuserer på, hvorledes det farlige aspekt i forskningen med de unge bandemedlemmer, dvs. forskning, der på en og samme tid kan være farlig for de unge bandemedlemmer at deltage i og farlig for forskeren at udføre, intensiverer de etisk-moralske overvejelser og kalder på fortsat udforskning og diskussion af videnskabelige metodologiske retningslinjer inden for etikken i det sociale forskningsfelt. Der argumenteres i artiklen for at gøre farligheden tydelig og forbinde den til etikken og for at inddrage begrebet subjektorienteret etik, et begreb, der i langt højere grad kan både rumme og overskride en række af de etiske dilemmaer og situationer, der opstår i den farlige forskning sammen med de unge bandemedlemmer, særligt gennem udviklingen af en række etiske strategier sammen med de unge.

Referencer

Adorjan, M., and Ricciardelli, R. 2016: Engaging with ethics in international criminological research. London & New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315675671

Alleyne, E., and Wood, J.L. 2010: »Gang involvement: psychological and behavioral characteristics of gang members, peripheral youth, and nongang youth«. Journal of Aggressive Behavior, 36(6): 423-436. https://doi.org/10.1002/ab.20360

Alleyne, E., and Wood, J.L. 2012: »Gang-related crime; the social, psychological and behavioral correlates«. Psychology, Crime & Law, 19(7): 611-627. https://doi.org/10.1080/10683 16X.2012.658050

Andersen, K.V. 2004: »Indvandrerbørn leger dårligt; institutionel konstruktion af farlig fritid«, i Järvinen, M. and Mik-Meyer, N. (red.): At skabe en klient – institutionelle identiteter i socialt arbejde. København: Hans Reitzels Forlag.

Andersen, K.V. 2005: Problembørn, pædagoger og perkere – identitet og ambivalens i mødet mellem etniske minoritetsbørn og systemet. Ph.d.-afhandling. Sociologisk institut, Københavns Universitet & AKF, Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. AKF Forlaget.

APA 2017: Ethical principles of psychologists and code of conduct. Available at www.apa.org/ethics/code/index.aspx.

Barbour, R.S., and Schostak, J. 2005: »Interviewing and focus groups«, i Somekh, B. and Lewin, C. (eds.): Research methods in the social sciences. London & Thousand Oaks CA: Sage Publications, pp. 41-49.

Barnes, J.C. et al. 2010: »Estimating the Effect of Gang Membership on Nonviolent and Violent Delinquency: A Counterfactual Analysis«. Journal of Aggressive Behavior, 36(6): 437-451. https://doi.org/10.1002/ab.20359

Bechmann Jensen, T. 2005: »Praksisportrættet, Om at indsamle og anvende skriftlige kvalitative data i en forskningsproces«, i Bechmann Jensen, T. og Christensen, G. (red.): Psykologiske og Pædagogiske metoder – kvalitative og kvantitative forskningsmetoder i praksis. Roskilde Universitetsforlag.

Bendixen, M. et al. 2006: »Joining and Leaving Gangs. Selection and Facilitation Effects on Self-Reported Antisocial Behavior in Early Adolescence«. European Journal of Criminology, 3(1): 85-114. https://doi.org/10.1177/1477370806059082

Bengtsson, T.T. 2012: »Learning to become a ‘gangster’«. Journal of Youth Studies, 15(6), pp. 677-692. https://doi.org/10.1080/13676261.2012.671930

Bennett, T., and Brookman, F. 2008: »Violent Street Crime: Making Sense of Seemingly Senseless Acts«. International Review of Law Computers and Technology, 22(1&2): 171-180. https://doi.org/10.1080/13600860801925128

Björk, M. 2013: »Contours of an interaction sequence in rioting: the Gothenburg Disturbances of 2009«. Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 14(1): 24-42. https://doi.org/10.1080/14043858.2013.773682

Brooks, R., and te Riele, K. 2013: »Exploring ethical issues in youth research: An introduction«. Young 21(3): 211-216. https://doi.org/10.1177/1103308813488816

Brooks, R., te Riele, K., and Maguire, M. 2014: Ethics and education research. Thousand Oaks, CA.: SAGE Publications Ltd. https://doi.org/10.4135/9781473909762

Cohen, A.K. 1955: Delinquent boys: The culture of the gang. Glencoe, IL: The Free Press.

Datatilsynet https://www.datatilsynet.dk/

Decker, S.H., and Pyrooz, D.C. 2015: The handbook of gangs. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc. https://doi.org/10.1002/9781118726822

Del Carmen, A. et al. 2009: »In their own words: A study of gang members through their own perspective«. Journal of Gang Research, 16(2): 57-76.

Denzin, N.K., and Lincoln, Y.S. 2005: »Introduction: The discipline and practice of qualitative research«, i Denzin, N.K. and Lincoln, Y.S. (eds.): The sage handbook of qualitative research (2nd edition). Thousand Oaks, CA: Sage.

Dreier, O. 1997: »Personal trajectories of participation across contexts of social practice«, I Dreier, O. (ed.): Subjectivity and Social practice. Aarhus: Center for Health, Humanity, and Culture, Aarhus University Press.

Dreier, O. 2001: Virksomhed, læring, deltagelse. Nordiske Udkast, (2): 39-58.

Dreier, O. 2004: Psykosocial behandling – en teori om et praksisområde. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Ellis, C. 2007: »Telling secrets, revealing lives: relational ethics in research with intimate others«. Qualitative Inquiry, 13(1): 3-29. https://doi.org/10.1177/1077800406294947

Faldet, A-C. 2013: Jenter som utøver vold. En empirisk studie av jenters erfaring med gjengaktivitet, familier og skolegang. Det utdanninsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Forchhammer, H.B. 2001: »Interviewet som handlesammenhæng«. Nordiske udkast, (1): 23-32.

Fraser, A. 2017: Gangs and crime. Critical alternatives. UK: SAGE Publishing.

Gallagher, M. 2009: »Ethics«, i Tisdall, E.K. et al. (ed.): Researching with children and young people: Research design, method and analysis. London: SAGE Publications. https://doi.org/10.4135/9781446268315.n2

Gilliam, L. 2009: De umulige børn og det ordentlige menneske. Identitet, ballade og muslimske fælleskaber blandt etniske minoritetsbørn. Århus Universitetsforlag.

Gilliam, L. 2015: »Dobbelt udsathed: når etniske minoritetsdrenge bliver skolens ballademagere«, i Erlandsen, T., Jensen, N.R., Langager, S. and Petersen, K.E. (red.): Udsatte børn og unge: en grundbog. København: Hans Reitzels Forlag, pp. 354-365.

Goffman, A. 2014: On the run. Fugitive life in an American city. Chicago and London: The University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226136851.001.0001

Holland, S. et al. 2010: Power, agency and participatory agendas: A critical exploration of young people’s engagement in participative qualitative research. Childhood, 17(3): 360-375. https://doi.org/10.1177/0907568210369310

Holzkamp, K. 1983: Grundlegung der psychologie. Frankfurt/New York: Campus Verlag.

Holzkamp, K. 1998: »Daglig livsførelse som subjektvidenskabelig grundkategori«. Nordiske Udkast, 25(2): 3-32.

Holzkamp, K. 2005: »Mennesket som subjekt for videnskabelig metodik«. Nordiske Udkast, 33(2): 5-33.

Højholt, C. 2001: Samarbejde om børns udvikling. Deltagere i social praksis. København: Socialpædagogisk Bibliotek, Forlaget Gyldendal, Nordisk Forlag A/S.

Højholt, C. 2005: Forældresamarbejde, Forskning i fællesskab. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Jacobsen, M.H. og Kristiansen, S. 2001: Farligt feltarbejde – etik og etnografi i sociologien. Aalborg Universitetsforlag.

Jacobsen, M.H. og Kristiansen, S. 2018: »Det forbudtes etnografi – om farligt feltarbejde, følelser, ekstrem-etnografi og situationel etik«, i Jacobsen, M.H. og Jensen, H.L. (red.): Etnografier. København: Hans Reitzels Forlag, pp. 325-351.

Jacobsen, M.H. 2012: Skyggelandet. Ungdomskultur, kriminalitetskultur og bandekultur i dansk belysning. Syddansk Universitetsforlag.

James, N. 2013: »Research on the »inside«: The Challenges of conducting research with young offenders«. Sociological Research online, 18(4): http://www.socresonline.org. uk./18/4/14.html. https://doi.org/10.5153/sro.3129

Jensen, S.Q. 2007: Fremmed, farlig og fræk: Unge mænd og etnisk/racial andenhed – mellem modstand og stilisering. Ph.d.-afhandling. Institut for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold. Aalborg Universitet.

Joe-Laidler, K. and Hunt, G.P. 2012: »Moving beyond the gang-drug-violence connection«. Drugs: Education, Prevention and Policy, 19(6): 442-452. https://doi.org/10.3109/09687637.2012.702144

Kelly, S. 2010: »The psychological consequences to adolescents of exposure to gang violence in the community: an integrated review of the literature«. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 23(2): 61-73. https://doi.org/10.1111/j.1744-6171.2010.00225.x

Kousholt, D. 2005: »Forældreperspektiver på samarbejde mellem daginstitution og hjem«, i Højholt, C. (red.): Forældresamarbejde, forskning i fællesskab. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Kousholt, D. 2011: Børnefællesskaber og familieliv. Børns hverdagsliv på tværs af daginstitution og hjem. Dansk Psykologisk Forlag.

Kvale, S. 2003: Interview. En introduktion til det kvalitative forskningsinterview. København: Hans Reitzels Forlag.

Lagermann, L.L. 2015: »Ethnic minority students in – or out of? – Education: processes of Marginalization in and across School and other Contexts«. Outlines-Critical Practice Studies, 16(2): 139-161.

Lave, J. and Wenger, E. 2004: Situeret Læring og andre tekster. København: Hans Reitzels Forlag.

Lee, R.M. 1995: Dangerous Fieldwork. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc. https://doi.org/10.4135/9781412983839

Lee-Treweek, G. and Linkogle, S. 2000: Danger in the field. Risk and ethics in social research. London & New York: Routledge.

Markard et al. 2004: »Praksisportræt – en guide til analyse af psykologpraksis«. Tidsskriftet Nordiske Udkast, 32(2): 5-22.

Maxson, C.L. et al. 2014: The modern gang reader. New York: Oxford University Press.

Merton, R.K. 1938: »Social structure and anomie«. American Sociological Review, 3(5): 672-682. https://doi.org/10.2307/2084686

Petersen, K.E. 2009: Omsorg for socialt udsatte børn. En analyse af pædagogers kompetencer og pædagogiske arbejde med socialt udsatte børn i daginstitutionen. Ph.d.-afhandling. København: DPU, Aarhus Universitet.

Petersen, K.E. 2015: Stemmer fra en bande – unge bandemedlemmers egne fortællinger om opvækst, hverdagsliv og fremtid. Rapport. København: DPU, Aarhus Universitet. https://doi.org/10.7146/aul.103.94

Petersen, K.E. 2017: »Voices from a gang – A study of young gang members and stories as told by themselves about upbringing, school and gang life. Gang research in a Danish context«. Journal of Gang Research, 24(2): 35-52.

Petersen, K.E. and Ladefoged, L. 2018: Youth in gangs: What do we know – and what don’t we know? A research review of national and international knowledge about youth in gangs. København: DPU, Aarhus Universitet. https://doi.org/10.7146/aul.284.199

Petersen, K.E. 2018, in review: »Youth gang involvement in Denmark – a question of preventing feelings of social alienation«. Journal of Social Work and Society.

Piper, H. and Simons, H. 2005: »Ethical responsibility in social research«, i Somekh, B. and Lewin, C. (eds.): Research methods in the social sciences. London & Thousand Oaks CA: Sage Publications, pp. 56-63.

Powell, M.A. et al. 2012: International literature review: Ethical issues in undertaking research with children and young people (Literature review for the Childwatch International Research Network). Lismore: Southern Cross University, Centre for Children and Young People / Dunedin: University of Otago, Centre for Research on Children and Families. Available at http://childethics.com/wp-content/uploads/2013/09/Powell-et-al-2012.pdf

Pyrooz, D.C., and Mitchell, M.M. 2015: »Little gang research, Big gang research«, I Decker, S.H. and Pyrooz, D.C. (eds.): The handbook of gangs. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc., pp. 28-58. https://doi.org/10.1002/9781118726822.ch3

Rostami, A. 2013: Tusen fiender – en studie om de svenska gatugängen och dess ledare. Linnæus University studies in policing. Nr. 001, 2013.

Schraube, E. and Osterkamp, U. 2013: Psychology from the standpoint of the subject. Selected writings of Klaus Holzkamp. UK: Palgrave Macmillian. https://doi.org/10.1057/9781137296436

Schwartz, I. 2007: Børneliv på døgninstitution – Socialpædagogik på tværs af børns livssammenhænge. Ph.d.-afhandling, Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet.

Schwartz, I. 2014: Hverdagsliv og livsforløb. Tværprofessionelt samarbejde om støtte til børn og unges livsførelse. Århus: Forlaget KLIM.

Shelden, R.G. et al. 2013: Youth Gangs in American Society, 4th Edition. USA: Wadsworth Cengage Learning.

Social Research Association (SRA) 2003: Ethical guidelines. Available at http://the-sra.org.uk/research-ethics/ethics-guidelines/

Somekh, B. and Lewin, C. 2005: Research methods in the social sciences. London & Thousand Oaks CA Sage: Publications.

Swartz, S. 2009: The moral ecology of South Africa’s Township Youth. US: Palgrave Macmillian. https://doi.org/10.1057/9780230101647

Swartz, S. 2011: »‘Going deep’ and ‘giving back’. Strategies for exceeding ethical expectations when researching amongst vulnerable youth«. Qualitative Research, 11(1): 47-68. https://doi.org/10.1177/1468794110385885

Thrasher, F. 1927: The gang: A study of 1,313 gangs in Chicago. Chicago: University of Chicago Press.

Venkatesh, S. 2002: »‘Doin’ the hustle’. Constructing the ethnographer in the American ghetto«. Ethnography, 3(1): 91-111. https://doi.org/10.1177/1466138102003001004

Van Gemert, F. et al. 2008: Street gangs, migration and ethnicity. UK: Willan Publishing.

Weerman, F.M. et al. 2009: Eurogang Program Manual. Background, Development and Use of the Eurogang Instruments in Multi-Site, Multimethod Comparative Research. University of Missouri at St. Louis: Eurogang.

Werdmöller, H. 1999: A generation adrift. An ethnography of a criminal Moroccan gang in the Netherlands. London, The Hague, and Boston: Kluwer Law International.

Westmarland, L. 2000: »Taking the Flak. Operational policing, fear and violence«, I LeeTreweek, G. and Linkogle, S. (eds.): Danger in the field. Risk and ethics in social research. London & New York: Routledge, pp. 26-42.

Whyte, W.F. 1943: Street corner society: the social structure of an Italian slum. Chicago: University of Chicago Press.

Winlow, S., Hobbs, D., Lister, S. and Hadfield, P. 2001: »Get ready to duck. Bouncers and the realities of ethnographic research on violent groups«. British Journal of Criminology, 41(3): 536-548. https://doi.org/10.1093/bjc/41.3.536

Downloads

Publiceret

2019-02-28